ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM
Library of Srimahasarakham Nursing College
ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม : ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 วันที่ห้องสมุดปิดทำการ
  กลับหน้าหลัก

วันปิดทำการของห้องสมุด

ลำดับที่ รายการวันปิดทำการ คำอธิบาย
1 20 พฤษภาคม 2562  ชดเชยวันวิสาขบูชา
2 9 พฤษภาคม 2562  วันพืชมงคล
3 6 พฤษภาคม 2562  วันพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
4 16 เมษายน 2562  หยุดสงกรานต์
5 12 เมษายน 2562  หยุดตามมติ ครม.
6 31 ธันวาคม ของทุกปี  วันสิ้นปี
7 10 ธันวาคม ของทุกปี  วันรัฐธรรมนูญ
8 5 ธันวาคม ของทุกปี  วันพ่อ
9 23 ตุลาคม ของทุกปี  วันปิยมหาราช
10 13 ตุลาคม ของทุกปี  วันคล้ายวันสวรรคต ร.9
11 12 สิงหาคม ของทุกปี  วันแม่แห่งชาติ
12 29 กรกฎาคม ของทุกปี  วันหยุดชดเชย วันเฉลิมพระชนมพรรษา ราชินี
13 28 กรกฎาคม ของทุกปี  
14 3 มิถุนายน ของทุกปี  วันเฉลิมพระชนมพรรษาราชินี
15 15 เมษายน ของทุกปี  วันสงกรานต์
16 14 เมษายน ของทุกปี  วันสงกรานต์
17 13 เมษายน ของทุกปี  วันสงกรานต์
18 6 เมษายน ของทุกปี  วันจักรี
19 1 มกราคม ของทุกปี  วันขึ้นปีใหม่
กลับ

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2019. All Rights Reserved.