ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM
Library of Srimahasarakham Nursing College
ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม : ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 วันที่ห้องสมุดปิดทำการ
  กลับหน้าหลัก

วันปิดทำการของห้องสมุด

ลำดับที่ รายการวันปิดทำการ คำอธิบาย
1 30 ธันวาคม 2562  
2 20 พฤษภาคม 2562  ชดเชยวันวิสาขบูชา
3 9 พฤษภาคม 2562  วันพืชมงคล
4 6 พฤษภาคม 2562  วันพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
5 16 เมษายน 2562  หยุดสงกรานต์
6 12 เมษายน 2562  หยุดตามมติ ครม.
7 31 ธันวาคม ของทุกปี  วันสิ้นปี
8 10 ธันวาคม ของทุกปี  วันรัฐธรรมนูญ
9 5 ธันวาคม ของทุกปี  วันพ่อ
10 23 ตุลาคม ของทุกปี  วันปิยมหาราช
11 14 ตุลาคม ของทุกปี  หยุดชดเชย
12 13 ตุลาคม ของทุกปี  วันคล้ายวันสวรรคต ร.9
13 12 สิงหาคม ของทุกปี  วันแม่แห่งชาติ
14 29 กรกฎาคม ของทุกปี  วันหยุดชดเชย วันเฉลิมพระชนมพรรษา ราชินี
15 28 กรกฎาคม ของทุกปี  
16 3 มิถุนายน ของทุกปี  วันเฉลิมพระชนมพรรษาราชินี
17 15 เมษายน ของทุกปี  วันสงกรานต์
18 14 เมษายน ของทุกปี  วันสงกรานต์
19 13 เมษายน ของทุกปี  วันสงกรานต์
20 6 เมษายน ของทุกปี  วันจักรี
21 1 มกราคม ของทุกปี  วันขึ้นปีใหม่
กลับ

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2019. All Rights Reserved.