ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM
Library of Srimahasarakham Nursing College
ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม : ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 วันที่ห้องสมุดปิดทำการ
  กลับหน้าหลัก

วันปิดทำการของห้องสมุด

ลำดับที่ รายการวันปิดทำการ คำอธิบาย
1 15 ตุลาคม 2561  ชดเชยวันคล้ายวันสวรรคต ร.9
2 14 ตุลาคม 2561  หยุดชดเชยวันคล้ายวันสวรรคต ร.9
3 26 ตุลาคม 2560  พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ร.9
4 31 ธันวาคม ของทุกปี  วันสิ้นปี
5 10 ธันวาคม ของทุกปี  วันรัฐธรรมนูญ
6 5 ธันวาคม ของทุกปี  วันพ่อ
7 23 ตุลาคม ของทุกปี  วันปิยมหาราช
8 13 ตุลาคม ของทุกปี  วันคล้ายวันสวรรคต ร.9
9 12 สิงหาคม ของทุกปี  วันแม่แห่งชาติ
10 28 กรกฎาคม ของทุกปี  
11 15 เมษายน ของทุกปี  วันสงกรานต์
12 14 เมษายน ของทุกปี  วันสงกรานต์
13 13 เมษายน ของทุกปี  วันสงกรานต์
14 6 เมษายน ของทุกปี  วันจักรี
15 1 มกราคม ของทุกปี  วันขึ้นปีใหม่
กลับ

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2019. All Rights Reserved.