ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM
Library of Srimahasarakham Nursing College
ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม : ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display : E-mail record : QR code ปิดหน้าต่าง
 ชื่อเรื่อง 
Public health nursing
 พิมพ์ลักษณ์  [Boston, Mass.] : Blackwell Scientific, c1984-
 เลขเรียก  SERIALS
 Frequency  รายสองเดือน
 ลักษณะทางกายภาพ  v. : ill. ; 26 cm.
 หมายเหตุ  Title from cover
 ชื่อชุด  OCLC FirstSearch electronic collections online
 ISSN  0737-1209
 ISSN  1525-1446 (Online)
 ห้องสมุดมี  ULIB Vol. 27 No. 4 Year 2010 JUL-AUG ;Vol. 27 No. 6 Year 2010 NOV-DEC ;Vol. 27 No. 5 Year 2010 SEP-OCT ;Vol. 28 No. 2 Year 2011 MAR-APR ;Vol. 28 No. 3 Year 2011 MAY/JUN ;Vol. 28 No. 1 Year 2011 JAN-FEB ;Vol. 29 No. 1 Year 2012 JAN-FEB ;Vol. 24 No. 2 Year 2007 MAR-APR ;Vol. 24 No. 3 Year 2007 MAY-JUN ;Vol. 24 No. 4 Year 2007 JUL-AUG ;Vol. 24 No. 5 Year 2007 SEP-OCT ;Vol. 25 No. 1 Year 2008 JAN-FEB ;Vol. 25 No. 2 Year 2008 MAR-APR ;Vol. 25 No. 3 Year 2008 MAY-JUN ;Vol. 25 No. 4 Year 2008 JUL-AUG ;Vol. 25 No. 5 Year 2008 SEP-OCT ;Vol. 25 No. 6 Year 2008 NOV-DEC ;Vol. 26 No. 1 Year 2009 JAN-FEB ;Vol. 26 No. 2 Year 2009 MAR-APR ;Vol. 26 No. 3 Year 2009 MAY/JUN ;Vol. 26 No. 4 Year 2009 JUL-AUG ;Vol. 26 No. 5 Year 2009 SEP-OCT ;Vol. 26 No. 6 Year 2009 NOV-DEC ;Vol. 27 No. 1 Year 2010 JAN-FEB ;Vol. 27 No. 2 Year 2010 MAR-APR ;Vol. 27 No. 3 Year 2010 MAY-JUN ;Vol. 24 No. 6 Year 2007 NOV-DEC ;Vol. 29 No. 2 Year 2012 MAR-APR ;Vol. 28 No. 4 Year 2011 JUL-AUG ;Vol. 28 No. 5 Year 2011 SEP-OCT ;Vol. 28 No. 6 Year 2011 NOV-DEC ;Vol. 29 No. 3 Year 2012 MAY-JUN ;Vol. 29 No. 4 Year 2012 JUL-AUG ;Vol. 20 No. 1 Year 2013 JAN/FEB ;Vol. 30 No. 2 Year 2013 MAR-APR ;Vol. 30 No. 3 Year 2013 MAY-JUN ;Vol. 30 No. 4 Year 2013 JUL-AUG ;Vol. 30 No. 5 Year 2013 SEP-OCT ;Vol. 30 No. 6 Year 2013 NOV-DEC
 หัวเรื่อง  Public Health Nursing--periodicals
 ดรรชนี  มีดรรชนีวารสาร Latina Mothers Beliefs and Practices Related to Weight Status Feeding and the Development of Child Overweight / Lindsay, Ana C...et al [SERIALS -- Vol. 28 No. 2 Year 2011]
 ดรรชนี  มีดรรชนีวารสาร Public Health Nurses Tailor Interventions for Families at Risk / Monsen, K. A., Radosevich, D. M., Kerr, M. J., & Fulkerson, J. A. [SERIALS -- Vol. 28 No. 2 Year 2011]
 ดรรชนี  มีดรรชนีวารสาร Self-reported cardiovascular risk factors in immigrants and swiss nationals / Florian F Grossmann...et al., [SERIALS -- Vol. 28 No. 2 Year 2011]
 ดรรชนี  มีดรรชนีวารสาร Use of the Program Explication Method to Explore the Benefits of a Service for Homeless and Marginalized Young People / Bamberg, John H; Chiswell, Melika andToumbourou, John W [SERIALS -- Vol. 28 No. 2 Year 2011]
 ดรรชนี  มีดรรชนีวารสาร Public Health Nurse Perceptions of Empowerment and Advocacy in Child Health Surveillance in West Ireland / Cawley, Teresa and McNamara, Patricia Mannix [SERIALS -- Vol. 28 No. 2 Year 2011]
 ดรรชนี  มีดรรชนีวารสาร Friere s Dialogic Concept Enables Family Health Program Teams to Incorporate Health Promotion / Heidemann, Ivonete T S B and Almeida, Maria C P [SERIALS -- Vol. 28 No. 2 Year 2011]
 ดรรชนี  มีดรรชนีวารสาร Philosophical and Ethical Perspectives on Cardiovascular Disease Risk in Low-wage Workers / Hwang, Won Ju [SERIALS -- Vol. 28 No. 2 Year 2011]
 ดรรชนี  มีดรรชนีวารสาร The Skills Gap in Nursing Management in the South African Public Health Sector / Pillay, Rubin [SERIALS -- Vol. 28 No. 2 Year 2011]
 ดรรชนี  มีดรรชนีวารสาร Photovoice Engages Rural Youth in Childhood Obesity Prevention / Findholt, Nancy E; Michael, Yvonne L and Davis, Melinda M [SERIALS -- Vol. 28 No. 2 Year 2011]
 ดรรชนี  มีดรรชนีวารสาร Predictive factors of the nursing diagnosis sedentary lifestyle in people with high blood pressure / Gomes Guedes....,et al., [SERIALS -- Vol. 28 No. 2 Year 2011]
 ดรรชนี  มีดรรชนีวารสาร Child-Rearing Anxiety and its Correlates among Japanese Mothers Screened at 18-Month Infant Health Checkups / Arimoto, Azusa, and Sachiyo Murashima [SERIALS -- Vol. 24 No. 2 Year 2007]
 ดรรชนี  มีดรรชนีวารสาร Correlates of Exercise Participation in Adolescents / Ammouri, Ali A., et al [SERIALS -- Vol. 24 No. 2 Year 2007]
 ดรรชนี  มีดรรชนีวารสาร Injury Rates, Predictors of Workplace Injuries, and Results of an Intervention Program Among Community Health Workers / Craib, Kevin J. P., et al [SERIALS -- Vol. 24 No. 2 Year 2007]
 ดรรชนี  มีดรรชนีวารสาร Psychological Status, Coping, and Social Support of People Living with HIV/AIDS in Central China / Sun, H., Zhang, J., & Fu, X [SERIALS -- Vol. 24 No. 2 Year 2007]
 ดรรชนี  มีดรรชนีวารสาร Does the Theory of Planned Behavior Identify Diabetes-Related Cognitions for Intention to Be Physically Active and Eat a Healthy Diet? / Blue, Carolyn L. [SERIALS -- Vol. 24 No. 2 Year 2007]
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ดูแบบ: กล่อง รายการ
ARRIVED
Vol. 30 No. 6 Year 2013 NOV-DEC (2556-12-4)
สถานที่: ห้องสมุดสาขาหลัก >วารสาร
ARRIVED
Vol. 30 No. 5 Year 2013 SEP-OCT (2556-10-26)
สถานที่: ห้องสมุดสาขาหลัก >วารสาร
ARRIVED
Vol. 30 No. 4 Year 2013 JUL-AUG (2556-8-2)
สถานที่: ห้องสมุดสาขาหลัก >วารสาร
ARRIVED
Vol. 30 No. 3 Year 2013 MAY-JUN (2556-6-3)
สถานที่: ห้องสมุดสาขาหลัก >วารสาร
ARRIVED
Vol. 30 No. 2 Year 2013 MAR-APR (2556-4-17)
สถานที่: ห้องสมุดสาขาหลัก >วารสาร
ARRIVED
Vol. 20 No. 1 Year 2013 JAN/FEB (2556-4-17)
สถานที่: ห้องสมุดสาขาหลัก >วารสาร
ARRIVED
Vol. 29 No. 4 Year 2012 JUL-AUG (2555-12-14)
สถานที่: ห้องสมุดสาขาหลัก >วารสาร
ARRIVED
Vol. 29 No. 3 Year 2012 MAY-JUN (2555-10-1)
สถานที่: ห้องสมุดสาขาหลัก >วารสาร
ARRIVED
Vol. 29 No. 2 Year 2012 MAR-APR (2555-5-31)
สถานที่: ห้องสมุดสาขาหลัก >วารสาร
ARRIVED
Vol. 24 No. 3 Year 2007 MAY-JUN (2555-5-29)
สถานที่: ห้องสมุดสาขาหลัก >วารสาร
ARRIVED
Vol. 29 No. 1 Year 2012 JAN-FEB (2555-3-29)
สถานที่: ห้องสมุดสาขาหลัก >วารสาร
ARRIVED
Vol. 27 No. 3 Year 2010 MAY-JUN (2555-3-29)
สถานที่: ห้องสมุดสาขาหลัก >วารสาร
ARRIVED
Vol. 27 No. 2 Year 2010 MAR-APR (2555-3-29)
สถานที่: ห้องสมุดสาขาหลัก >วารสาร
ARRIVED
Vol. 27 No. 1 Year 2010 JAN-FEB (2555-3-29)
สถานที่: ห้องสมุดสาขาหลัก >วารสาร
ARRIVED
Vol. 26 No. 6 Year 2009 NOV-DEC (2555-3-29)
สถานที่: ห้องสมุดสาขาหลัก >วารสาร
ARRIVED
Vol. 26 No. 5 Year 2009 SEP-OCT (2555-3-29)
สถานที่: ห้องสมุดสาขาหลัก >วารสาร
ARRIVED
Vol. 26 No. 4 Year 2009 JUL-AUG (2555-3-29)
สถานที่: ห้องสมุดสาขาหลัก >วารสาร
ARRIVED
Vol. 26 No. 3 Year 2009 MAY/JUN (2555-3-29)
สถานที่: ห้องสมุดสาขาหลัก >วารสาร
ARRIVED
Vol. 26 No. 2 Year 2009 MAR-APR (2555-3-29)
สถานที่: ห้องสมุดสาขาหลัก >วารสาร
ARRIVED
Vol. 26 No. 1 Year 2009 JAN-FEB (2555-3-29)
สถานที่: ห้องสมุดสาขาหลัก >วารสาร
ARRIVED
Vol. 25 No. 6 Year 2008 NOV-DEC (2555-3-29)
สถานที่: ห้องสมุดสาขาหลัก >วารสาร
ARRIVED
Vol. 25 No. 5 Year 2008 SEP-OCT (2555-3-29)
สถานที่: ห้องสมุดสาขาหลัก >วารสาร
ARRIVED
Vol. 25 No. 4 Year 2008 JUL-AUG (2555-3-29)
สถานที่: ห้องสมุดสาขาหลัก >วารสาร
ARRIVED
Vol. 25 No. 3 Year 2008 MAY-JUN (2555-3-29)
สถานที่: ห้องสมุดสาขาหลัก >วารสาร
  1 2 [2]   [แสดง 24/39 รายการ]
รายการใกล้เคียง
    ชื่อเรื่อง [Public health nursing]

BibComment


ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: Public health nur..
Bib 13399108131

 
 
 

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2019. All Rights Reserved.