ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM
Library of Srimahasarakham Nursing College
ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม : ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display : E-mail record : QR code ปิดหน้าต่าง
 ผู้แต่ง  พรรณทิพย์ โชมขุนทด
 ชื่อเรื่อง 
ผลของการเตรียมตัวเพื่อการคลอดต่อระดับความเจ็บปวด ระยะเวลาของการคลอดและการรับรู้ต่อประสบการณ์การคลอดในสตรีวัยรุ่นที่ตั้งครรภ์ / พรรณทิพย์ โชมขุนทด
 ชื่อเรื่องที่แตกต่าง  Effect of childbirth preparation on pain level, Duration of labor, and perception on childbirth experience in adolescent pregnant women.
 เลขเรียก  บทความวิจัย
 ลักษณะทางกายภาพ  หน้า 13-24
 หัวเรื่อง  การเตรียมเพื่อการคลอด
 หัวเรื่อง  ระดับความเจ็บปวด
 หัวเรื่อง  ระยะเวลาของการคลอด
 หัวเรื่อง  การรับรู้ประสบการณ์การคลอด
 หัวเรื่อง  สตรีวัยรุ่นที่ตั้งครรภ์
 ผู้แต่งร่วม  อำไพ จารุวัชรพาณิชกุล
 ผู้แต่งร่วม  จันทรรัตน์ เจริญสันติ
 ดรรชนี  เป็นดรรชนีวารสารของ พยาบาลสาร= nursing journal. [SERIALS -- ปีที่ 41 ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2557 c.1]
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ไม่มีไอเทมให้บริการ
เป็นบทความวารสาร
รายการใกล้เคียง
    ผู้แต่ง [พรรณทิพย์ โชมขุนทด]

    หัวเรื่อง [การเตรียมเพื่อการคลอด]
    หัวเรื่อง [ระดับความเจ็บปวด]
    หัวเรื่อง [ระยะเวลาของการคลอด]
    หัวเรื่อง [การรับรู้ประสบการณ์การคลอด]
    หัวเรื่อง [สตรีวัยรุ่นที่ตั้งครรภ์]

BibComment


ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: ผลของการเตรียมตั..
Bib 13399113593

 
 
 

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2019. All Rights Reserved.