ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM
Library of Srimahasarakham Nursing College
ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม : ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display : E-mail record : QR code ปิดหน้าต่าง
 ผู้แต่ง  ดรุณี ชุณหะวัต; ปราณี ทู้ไพเราะ; มุกดา หนุ่ยศรี
 ชื่อเรื่อง 
การพยาบาลผู้ป่วยที่ที่มีการผันแปรของออกซิเจน
 ISBN  978-616-16-0366-3
 พิมพ์ลักษณ์  นนทบุรี : โครงการผลิตตำราจากเอกสารการสอน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2556
 ครั้งที่พิมพ์  พิมพ์ครั้งที่ 1
 ลักษณะทางกายภาพ  106 หน้า
 หัวเรื่อง  ระบบหายใจ--โรค --การพยาบาล
 หัวเรื่อง  การหายใจ --ภาวะพร่อง
 หัวเรื่อง  การรักษาโดยการสูดออกซิเจน
 หัวเรื่อง  โรคระบบหัวใจและหลอดเลือด --การพยาบาล
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. หนังสือ:WY152
หนังสือ:WY152
WY152.5 ด135ก 2556 ฉ.1 
  Barcode: 17571
ห้องสมุดสาขาหลัก
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
2. หนังสือ:WY152
หนังสือ:WY152
WY152.5 ด135ก 2556 ฉ.2 
  Barcode: 17572
ห้องสมุดสาขาหลัก
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
3. หนังสือ:WY152
หนังสือ:WY152
WY152.5 ด135ก 2556 ฉ.3 
  Barcode: 17573
ห้องสมุดสาขาหลัก
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
4. หนังสือ:WY152
หนังสือ:WY152
WY152.5 ด135ก 2556 ฉ.4 
  Barcode: 17574
ห้องสมุดสาขาหลัก
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
5. หนังสือ:WY152
หนังสือ:WY152
WY152.5 ด135ก 2556 ฉ.5 
  Barcode: 17575
ห้องสมุดสาขาหลัก
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
6. หนังสือ:WY152
หนังสือ:WY152
WY152.5 ด135ก 2556 ฉ.6 
  Barcode: 17576
ห้องสมุดสาขาหลัก
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
7. หนังสือ:WY152
หนังสือ:WY152
WY152.5 ด135ก 2556 ฉ.7 
  Barcode: 17577
ห้องสมุดสาขาหลัก
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
8. หนังสือ:WY152
หนังสือ:WY152
WY152.5 ด135ก 2556 ฉ.8 
  Barcode: 17578
ห้องสมุดสาขาหลัก
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
9. หนังสือ:WY152
หนังสือ:WY152
WY152.5 ด135ก 2556 ฉ.9 
  Barcode: 17579
ห้องสมุดสาขาหลัก
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
10. หนังสือ:WY152
หนังสือ:WY152
WY152.5 ด135ก 2556 ฉ.10 
  Barcode: 17580
ห้องสมุดสาขาหลัก
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
   [แสดง 10/10 รายการ]

รายการใกล้เคียง
    หัวเรื่อง [การรักษาโดยการสูดออกซิเจน]

BibComment


ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: การพยาบาลผู้ป่วยท..
Bib 13399113665

 
 
 

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2019. All Rights Reserved.