ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM
Library of Srimahasarakham Nursing College
ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม : ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display : E-mail record : QR code ปิดหน้าต่าง
 ผู้แต่ง  ชัชวาล วงศ์สารี
 ชื่อเรื่อง 
การใช้กระบวนการพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยไตวายระยะสุดท้ายที่ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม / ชัชวาล วงศ์สารี
 เลขเรียก  บทความวิชาการ
 ลักษณะทางกายภาพ  หน้า220-233
 หัวเรื่อง  กระบวนการพยาบาล
 หัวเรื่อง  โรคไตวายระยะสุดท้าย
 หัวเรื่อง  การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม
 ผู้แต่งร่วม  อรนันท์ หาญยุทธ
 ดรรชนี  เป็นดรรชนีวารสารของ วารสารพยาบาลตำรวจ [SERIALS -- ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2557 c.1]
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ไม่มีไอเทมให้บริการ
เป็นบทความวารสาร
รายการใกล้เคียง
    หัวเรื่อง [กระบวนการพยาบาล]
    หัวเรื่อง [โรคไตวายระยะสุดท้าย]
    หัวเรื่อง [การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม]

BibComment


ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: การใช้กระบวนการพ..
Bib 13399115104

 
 
 

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2019. All Rights Reserved.