ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM
Library of Srimahasarakham Nursing College
ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม : ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display : E-mail record : QR code ปิดหน้าต่าง
 ผู้แต่ง  ปาลิดา นราวุฒิพร
 ชื่อเรื่อง 
ผลลัพธ์ของระบบการพยาบาลแบบสบับสนุน และให้ความรู้ในการป้องกันการติดเชื้อของผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังที่ล้างไตทางช่องท้องในโรงพยาบาลระดับตติยภูิแห่งหนึ่งในจังหวัดนครปฐม/ ปาลิดา นราวุฒิพร
 เลขเรียก  บทความวิจัย
 ลักษณะทางกายภาพ  หน้า41-60
 หัวเรื่อง  การพยาบาลแบบสนับสนุน
 หัวเรื่อง  การป้องกันการติดเชื้อ
 หัวเรื่อง  ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังที่ล้างไตทางช่องท้อง
 ผู้แต่งร่วม  ศากุล ช่างไม้
 ผู้แต่งร่วม  สมพันธ์ หิญชีรพนันทน์
 ดรรชนี  เป็นดรรชนีวารสารของ วารสารการพยาบาลและการศึกษา [SERIALS -- ปีที่ 8 ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2558 c.1]
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ไม่มีไอเทมให้บริการ
เป็นบทความวารสาร
รายการใกล้เคียง
    หัวเรื่อง [การพยาบาลแบบสนับสนุน]
    หัวเรื่อง [การป้องกันการติดเชื้อ]

BibComment


ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: ผลลัพธ์ของระบบกา..
Bib 13399116265

 
 
 

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2019. All Rights Reserved.