ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM
Library of Srimahasarakham Nursing College
ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม : ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display : E-mail record : QR code ปิดหน้าต่าง
ภาพปก
 ชื่อเรื่อง 
การแปลผลคลื่นไฟฟ้าหัวใจและการพยาบาลผู้ป่วยโรคหัวใจ / บรรณาธิการ, เพ็ยจันทร์ แสนประสาน, ดวงกมล วัตราดุลย์, กนกพร แจ่มสมบูรณ์
 ISBN  978-974-42-2756-0
 พิมพ์ลักษณ์  กรุงเทพฯ : สุขุมวิทการพิมพ์, 2558.
 ลักษณะทางกายภาพ  383 หน้า
 หมายเหตุ  ทุนสนับสนุนจาก สำนักงานหลักประกันสุขภาพ
 หมายเหตุ  Contents: 1.โรคหัวใจและหลอดเลือดหัวใจ พยาธิสรีรภาพ และการดูแลช่วยเหลือ.
-- 2.การประเมินผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือดหัวใจ.
-- 3.การตรวจประเมินคลื่นไฟฟ้าหัวใจและการแปลผลสำหรับพยาบาล.
-- 4.การแปลผลคลื่นไฟฟ้าหัวใจที่ผิดปกติที่สำคัญ.
-- 5.การใช้กระบวนการพยาบาลและบันทึกการพยาบาลผู้ป่วยโรคหัวใจโดยใช้แนวคิดของ Gordon และ NANDA และการบันทึกแนวใหม่ Focus charting.
-- 6.กรณีศึกษาการพยาบาลผู้ป่วยโรคหัวใจ ระดับทุติยภูมิและตติยภูมิตามแนวคิด NANDA Roy, Gordon.
-- 7.บูรณาการการดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจและการพยาบาลแบบไร้รอยต่อ และการจำหน่ายผู้ป่วยแนวใหม่ กรณีศึกษาโครงการพัฒนาการสร้างเครือข่ายการพยาบาลโรคหัวใจและหลอดเลือด ตัวชี้วัด และการวัดผลการดูแลรักษา.
 หมายเหตุ  Summary: ตำราเรื่อง การแปลผลคลื่นไฟฟ้าหัวใจ และการพยาบาลผู้ป่วยโรคหัวใจ เหมาะสำหรับใช้ประกอบการเรียน การสอนของการพยาบาลในห้องเรียน ในหอผู้ป่วย ห้องปฏิบัติการพยาบาลและเป็นคู่มือประกอบการฝึกปฏิบัติบนคลินิกกับผู้ป่วยในสถานการณ์จริง รวมทั้งการศึกษาด้วยตนเองนอกเวลาเรียน สำหรับนักศึกษาพยาบาล พยาบาล
 หัวเรื่อง  คลื่นไฟฟ้าหัวใจ--การแปลผล
 หัวเรื่อง  การพยาบาล--ผู้ป่วย
 หัวเรื่อง  การพยาบาล--โรคหัวใจ
 ผู้แต่งร่วม  เพ็ญจันทร์ แสนประสาน, บรรณาธิการ
 ผู้แต่งร่วม  ดวงกมล วัตราดุลย์, บรรณาธิการ
 ผู้แต่งร่วม  กนกพร แจ่มสมบูรณ์, บรรณาธิการ
 ผู้แต่งนิติบุคคล  สมาคมพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอก (ประเทศไทย)
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. หนังสือ:WY150
หนังสือ:WY150
WY152.5 ก172 2558 ฉ.1 
  Barcode: 23388
ห้องสมุดสาขาหลัก
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
2. หนังสือ:WY150
หนังสือ:WY150
WY152.5 ก172 2558 ฉ.2 
  Barcode: 23389
ห้องสมุดสาขาหลัก
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
3. หนังสือ:WY150
หนังสือ:WY150
WY152.5 ก172 2558 ฉ.3 
  Barcode: 23390
ห้องสมุดสาขาหลัก
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
4. หนังสือ:WY150
หนังสือ:WY150
WY152.5 ก172 2558 ฉ.4 
  Barcode: 23391
ห้องสมุดสาขาหลัก
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
5. หนังสือ:WY150
หนังสือ:WY150
WY152.5 ก172 2558 ฉ.5 
  Barcode: 23392
ห้องสมุดสาขาหลัก
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
6. หนังสือ:WY150
หนังสือ:WY150
WY152.5 ก172 2558 ฉ.6 
  Barcode: 23393
ห้องสมุดสาขาหลัก
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
7. หนังสือ:WY150
หนังสือ:WY150
WY152.5 ก172 2558 ฉ.7 
  Barcode: 23394
ห้องสมุดสาขาหลัก
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
8. หนังสือ:WY150
หนังสือ:WY150
WY152.5 ก172 2558 ฉ.8 
  Barcode: 23395
ห้องสมุดสาขาหลัก
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
9. หนังสือ:WY150
หนังสือ:WY150
WY152.5 ก172 2558 ฉ.9 
  Barcode: 23396
ห้องสมุดสาขาหลัก
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
10. หนังสือ:WY150
หนังสือ:WY150
WY152.5 ก172 2558 ฉ.10 
  Barcode: 23397
ห้องสมุดสาขาหลัก
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
   [แสดง 10/10 รายการ]

BibComment


ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: การแปลผลคลื่นไฟฟ..
Bib 13399117138

 
 
 

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2019. All Rights Reserved.