ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM
Library of Srimahasarakham Nursing College
ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม : ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display : E-mail record : QR code ปิดหน้าต่าง
ภาพปก
 ผู้แต่ง  วันดี โตสุขศรี และคณะ
 ชื่อเรื่อง 
การพยาบาลอายุรศาสตร์ 2 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1)/ วันดี โตสุขศรี และคณะ
 ISBN  978-616-27-9903-7
 พิมพ์ลักษณ์  กรุงเทพฯ : โครงการตำราคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2559
 ครั้งที่พิมพ์  พิมพ์ครั้งที่ 3.
 ลักษณะทางกายภาพ  392 หน้า ภาพประกอบ
 หัวเรื่อง  การพยาบาลอายุรศาสตร์
 หัวเรื่อง  อายุรศาสตร์
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. หนังสือ:WY150
หนังสือ:WY150
WY150 ว429ก 2559 ล.2 2559 ฉ.1 
  Barcode: 24934
ห้องสมุดสาขาหลัก
►Reserve books
บนชั้น
2. หนังสือ:WY150
หนังสือ:WY150
WY150 ว429ก 2559 ล.2 2559 ฉ.2 
  Barcode: 24935
ห้องสมุดสาขาหลัก
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
3. หนังสือ:WY150
หนังสือ:WY150
WY150 ว429ก 2559 ล.2 2559 ฉ.3 
  Barcode: 24936
ห้องสมุดสาขาหลัก
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
4. หนังสือ:WY150
หนังสือ:WY150
WY150 ว429ก 2559 ล.2 2559 ฉ.4 
  Barcode: 24937
ห้องสมุดสาขาหลัก
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
5. หนังสือ:WY150
หนังสือ:WY150
WY150 ว429ก 2559 ล.2 2559 ฉ.5 
  Barcode: 24938
ห้องสมุดสาขาหลัก
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
6. หนังสือ:WY150
หนังสือ:WY150
WY150 ว429ก 2559 ล.2 2559 ฉ.6 
  Barcode: 24939
ห้องสมุดสาขาหลัก
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
7. หนังสือ:WY150
หนังสือ:WY150
WY150 ว429ก 2559 ล.2 2559 ฉ.7 
  Barcode: 24940
ห้องสมุดสาขาหลัก
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
8. หนังสือ:WY150
หนังสือ:WY150
WY150 ว429ก 2559 ล.2 2559 ฉ.8 
  Barcode: 24941
ห้องสมุดสาขาหลัก
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
9. หนังสือ:WY150
หนังสือ:WY150
WY150 ว429ก 2559 ล.2 2559 ฉ.9 
  Barcode: 24942
ห้องสมุดสาขาหลัก
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
10. หนังสือ:WY150
หนังสือ:WY150
WY150 ว429ก 2559 ล.2 2559 ฉ.10 
  Barcode: 24943
ห้องสมุดสาขาหลัก
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
   [แสดง 10/10 รายการ]

รายการใกล้เคียง
    ผู้แต่ง [วันดี โตสุขศรี และคณะ]

    หัวเรื่อง [การพยาบาลอายุรศาสตร์]
    หัวเรื่อง [อายุรศาสตร์]

BibComment


ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: การพยาบาลอายุรศา..
Bib 13399119293

 
 
 

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2019. All Rights Reserved.