ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM
Library of Srimahasarakham Nursing College
ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม : ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display : E-mail record : QR code ปิดหน้าต่าง
ภาพปก
 ชื่อเรื่อง 
ภาวะผู้นำและการจัดการทางการพยาบาล= Leadership of Nursing Administration / บรรณาธิการ, อภิรดี นันท์ศุภวัฒน์
 ชื่อเรื่องที่แตกต่าง  Leadership of Nursing Administration
 ISBN  978-616-39-8148-6
 พิมพ์ลักษณ์  เชียงใหม่ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2560
 ลักษณะทางกายภาพ  234 หน้า ; 19 ซม.
 หมายเหตุ  Contents: ... แนวคิดการจัดการและทฤษฎีองค์การ ... แนวคิดทฤษฎีภาวะผู้นำ ... กระบวนการภาวะผู้นำและการจัดการทางการพยาบาล ... การจัดการคุณภาพทางการพยาบาล ... การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล: เทคโนโลยีสารสนเทศ ... การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล: การเงินและพัสดุ ... การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล: บุคลากรทางการพยาบาล ... แนวคิดและเทคนิคการสร้างสัมพันธภาพ ... การจัดการเวลา ... การจัดการกับความเครียด ... การจัดการทรัพยากรมนุษย์ ... การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ... การจัดอัตรากำลังบุคลากรทางการพยาบาล ... การจัดการหอผู้ป่วย ... กระบวนการนโยบายและการมีส่วนร่วมในกระบวนการนโยบาย ... แนวโน้มภาวะผู้นำและการจัดการทางพยาบาล
 หัวเรื่อง  Leadership
 หัวเรื่อง  Nursing
 หัวเรื่อง  บทบาท
 หัวเรื่อง  การพยาบาล--การจัดการ
 หัวเรื่อง  ภาวะผู้นำ
 ผู้แต่งร่วม  อภิรดี นันท์ศุภวัฒน์, บรรณาธิการ
 ผู้แต่งนิติบุคคล  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะพยาบาลศาสตร์
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. หนังสือ:WY-100-
หนังสือ:WY-100-
WY105 ภ476 2560 ฉ.1 
  Barcode: 25237
ห้องสมุดสาขาหลัก
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
2. หนังสือ:WY-100-
หนังสือ:WY-100-
WY105 ภ476 2560 ฉ.2 
  Barcode: 25238
ห้องสมุดสาขาหลัก
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
3. หนังสือ:WY-100-
หนังสือ:WY-100-
WY105 ภ476 2560 ฉ.3 
  Barcode: 25239
ห้องสมุดสาขาหลัก
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
4. หนังสือ:WY-100-
หนังสือ:WY-100-
WY105 ภ476 2560 ฉ.4 
  Barcode: 25240
ห้องสมุดสาขาหลัก
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
5. หนังสือ:WY-100-
หนังสือ:WY-100-
WY105 ภ476 2560 ฉ.5 
  Barcode: 25241
ห้องสมุดสาขาหลัก
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
6. หนังสือ:WY-100-
หนังสือ:WY-100-
WY105 ภ476 2560 ฉ.6 
  Barcode: 25242
ห้องสมุดสาขาหลัก
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
7. หนังสือ:WY-100-
หนังสือ:WY-100-
WY105 ภ476 2560 ฉ.7 
  Barcode: 25243
ห้องสมุดสาขาหลัก
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
8. หนังสือ:WY-100-
หนังสือ:WY-100-
WY105 ภ476 2560 ฉ.8 
  Barcode: 25244
ห้องสมุดสาขาหลัก
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
9. หนังสือ:WY-100-
หนังสือ:WY-100-
WY105 ภ476 2560 ฉ.9 
  Barcode: 25245
ห้องสมุดสาขาหลัก
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
10. หนังสือ:WY-100-
หนังสือ:WY-100-
WY105 ภ476 2560 ฉ.10 
  Barcode: 25246
ห้องสมุดสาขาหลัก
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
   [แสดง 10/10 รายการ]

รายการใกล้เคียง
    หัวเรื่อง [Leadership]
    หัวเรื่อง [Nursing]
    หัวเรื่อง [บทบาท]
    หัวเรื่อง [ภาวะผู้นำ]

BibComment


ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: ภาวะผู้นำและการจ..
Bib 13399119736

 
 
 

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2019. All Rights Reserved.