ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM
Library of Srimahasarakham Nursing College
ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม : ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display : E-mail record : QR code ปิดหน้าต่าง
ภาพปก
 ชื่อเรื่อง 
2017 Essential Menopause / บรรณาธิการ, กิติรัตน์ เตชะไตรศักดิ์,ประสงค์ ตันมหาสมุทร, สุชาดา อินทวิวัฒน์, ธันยารัตน์ วงศ์วนานุรักษ์
 ผู้แต่งนิติบุคคล  การประชุมวิชาการประจำปี 2017 MAC (Menopause Academic Conference (ครั้งที่ 12 : 2560: เชียงใหม่)
 ISBN  978-616-91-6195-0
 พิมพ์ลักษณ์  กรุงเทพฯ : สมาคมวัยหมดระดูแห่งประเทศไทย, 2560
 ลักษณะทางกายภาพ  177 หน้า.+ ฉบับเสริม MAC Practical book 2017
 หมายเหตุ  หนังสือประชุมวิชาการ Menopause Academic Conference 2017 (MAC 2017) Theme : Essential Menopause ระหวางวันที่ 22 - 24 มีนาคม 2560 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่
 หมายเหตุ  Contents: ... ปัจจุบันและอนาคตของสตรีวัยหมดระดู ... วัยหมดระดู (Menopause)... อาการร้อนวุบวาบและเหงื่อออกกลางคืนในสตรีวัยหมดระดู (Hot flush and night sweating in menopause) ... การเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนจากภาวะหมดระดูจากการผ่าตัด (Hormonal changes in surgical menopause)... เลือดออกผิดปกติในวัยหมดระดู (Postmenopausal bleeding) ... อะดิโพเนคตินในวัยหมดระดู (Adiponectin in menopause) ... วัยเปลี่ยนผ่านกับอาการซึมเศร้า (Perimenopausal neuroendocrinology and mood disorders) ... กลุ่มอาการถุงนํ้ารังไข่หลายใบและการหมดระดู (Pcos and menopausa) ... การแพทย์แม่นยำในวัยหมดระดู (Precision medicine in menopause) ... การกลั้นปัสสาวะไม่ได้ในสตรีวัยหมดระดู (Urinary incontinence in menopause) ... บทบาทของไมโครไบโอมิกส์ (Role of microbiomics)
 หัวเรื่อง  Menopause
 หัวเรื่อง  วัยหมดระดู
 ผู้แต่งร่วม  กิติรัตน์ เตชะไตรศักดิ์, บรรณาธิการ
 ผู้แต่งร่วม  ประสงค์ ตันมหาสมุทร, บรรณาธิการ
 ผู้แต่งร่วม  สุชาดา อินทวิวัฒน์, บรรณาธิการ
 ผู้แต่งร่วม  ธันยารัตน์ วงศ์วนานุรักษ์, บรรณาธิการ
 ผู้แต่งนิติบุคคล  สมาคมวัยหมดระดูแห่งประเทศไทย
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. หนังสือ
หนังสือ
WP580 ก482 2560 ฉ.1 
  Barcode: 25446
ห้องสมุดสาขาหลัก
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
2. หนังสือ
หนังสือ
WP580 ก482 2560 ฉ.2 
  Barcode: 25447
ห้องสมุดสาขาหลัก
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
3. หนังสือ
หนังสือ
WP580 ก482 2560 ฉ.3 
  Barcode: 25448
ห้องสมุดสาขาหลัก
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
4. หนังสือ
หนังสือ
WP580 ก482 2560 ฉ.4 
  Barcode: 25449
ห้องสมุดสาขาหลัก
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
5. หนังสือ
หนังสือ
WP580 ก482 2560 ฉ.5 
  Barcode: 25450
ห้องสมุดสาขาหลัก
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
   [แสดง 5/5 รายการ]

รายการใกล้เคียง
    หัวเรื่อง [Menopause]
    หัวเรื่อง [วัยหมดระดู]

BibComment


ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: 2017 Essential M..
Bib 13399119862

 
 
 

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2019. All Rights Reserved.