ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM
Library of Srimahasarakham Nursing College
ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม : ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display : E-mail record : QR code ปิดหน้าต่าง
จักษุจุฬา=Chula eye book Review โดย
บรรณารักษ์
ห้องสมุดสาขาหลัก
บรรณารักษ์ เมื่อ17/เมษายน/2561
สารบัญ
ส่วนที่ 1: โรคและยา 
-- การซักประวัติและตรวจร่างกาย /อนิตา มนัสสากร 
-- ภาวะสายตามัว / วิศนี ตันติเสวี, อดิศัย วราดิศัย 
-- ตาแดง / งามจิตต์ เกษตรสุวรรณ 
-- การบาดเจ็บบริเวณตา / วสี ตุลวรรธนะ, ศุภพงศ์ ถิรคุณวิชชะ, พริมา หิรัญวิวัฒน์กุล 
-- โรคตาในเด็กและตาเหล่ / ปานฉัตร ภัครัชพันธุ์, กิตติศักดิ์ กุลวิชิต 
-- จักษุประสาท / สุภรัตน์ จริยโกศล 
-- โรคทางกายที่มีผลต่อดวงตา / ประศาสน์ ลักษณะพุกก์, แพร์ พงศาเจริญนนท์, ธนาพงษ์ สมกิจรุ่งโรจน์ 
-- ยาหยอดตาที่ใช้บ่อยและข้อควรระวัง / เปรมจิต เศาณานนท์ 
ส่วนที่ 2: การผ่ดตัอทางตา 
-- ต้อกระจกและการผ่าตัดรักษาต้อกระจก / ปริญญ์ โรจนพงศ์พันธุ์
-- การแก้ไขภาวะสายตาผิดปกติด้วยการผ่าตัด / งามจิตต์ เกษตรสุวรรณ
-- การรักษาตากุ้งยิงและสิ่งแปลกปลอมบนกระจกตา / แพร์ พงศาเจริญนนท์
ส่วนที่ 3: ความรู้ทั่วไปทางตา
-- กายวิภาคของตา / วสี ตุลวรรธนะ, ศภพงศ์ ถิรคุณวิชชะ, พริมา หิรัญวิวัฒน์กุล
-- ภาวะสายตาผิดปกติ / อุษณีย์ เหรียญประยูร
-- การดูแลรักษาคอนแทคเลนส์ / ภาคภูมิ คัมภีรพันธุ์
-- ภาวะน้ำวุ้นตาเสื่อม / กิตติศักดิ์ กุลวิชิต
-- ภาวะตาแห้ง / วิลาวัณย์ พวงศรีเจริญ
-- ต้อเนื้อและต้อลม / อุษณีย์ เหรียญประยูร
-- การประเมินความพิการทางสายตา / ภาคภูมิ คัมภีรพันธุ์ -- การใช้เทคโนโลยีกับจักษุกรรม / ธนาพงษ์ สมกิจรุ่งโรจน์
-- อักษรย่อทางจักษุวิทยาที่ควรทราบ / วรรณกรณ์ พฤกษากร

ภาพปก
 ชื่อเรื่อง 
จักษุจุฬา = Chula eye book / บรรณาธิการ ; เปรมจิต เศาณานนท์
 ชื่อเรื่องที่แตกต่าง  Chula eye book
 ISBN  978-974-03-3218-3
 พิมพ์ลักษณ์  กรุงเทพฯ : ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2559
 ครั้งที่พิมพ์  นิพนธ์และเรียบเรียงครั้งที่ 2
 ลักษณะทางกายภาพ  327 หน้า : ภาพประกอบ 21 ซม.
 หมายเหตุ  Contents: การซักประวัติและตรวจร่างกาย - - ภาวะสายตามัว - - ตาแดง - - การบาดเจ็บบริเวณตา - - โรคตาในเด็กและตาเหล่ - - จักษุประสาท - - โรคทางกายที่มีผลต่อดวงตา
-- ยาหยอดตาที่ใช้บ่อยและข้อควรระวัง
-- ต้อกระจกและการผ่าตัดรักษาต้อกระจก - - การแก้ไขภาวะสายตาผิดปกติด้วยการผ่าตัด - - การรักษาตากุ้งยิงและสิ่งแปลกปลอมบนกระจกตา
 หัวเรื่อง  จักษุวิทยา
 ผู้แต่งร่วม  เปรมจิต เศาณานนท์, บรรณาธิการ
 ผู้แต่งนิติบุคคล  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์. ภาควิชาจักษุวิทยา
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. หนังสือ
หนังสือ
WW100 จ234 2559 ฉ.1 
  Barcode: 26280
ห้องสมุดสาขาหลัก
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
2. หนังสือ
หนังสือ
WW100 จ234 2559 ฉ.2 
  Barcode: 26281
ห้องสมุดสาขาหลัก
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
3. หนังสือ
หนังสือ
WW100 จ234 2559 ฉ.3 
  Barcode: 26282
ห้องสมุดสาขาหลัก
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
4. หนังสือ
หนังสือ
WW100 จ234 2559 ฉ.4 
  Barcode: 26283
ห้องสมุดสาขาหลัก
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
5. หนังสือ
หนังสือ
WW100 จ234 2559 ฉ.5 
  Barcode: 26284
ห้องสมุดสาขาหลัก
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
   [แสดง 5/5 รายการ]

รายการใกล้เคียง
    หัวเรื่อง [จักษุวิทยา]

BibComment


ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: จักษุจุฬา Chula..
Bib 13399121242

 
 
 

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2019. All Rights Reserved.