ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM
Library of Srimahasarakham Nursing College
ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม : ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display : E-mail record : QR code ปิดหน้าต่าง
ภาพปก
 ชื่อเรื่อง 
ตำราพื้นฐานการผ่าตัดต้อกระจก = Fundamentals of cataract surgery / บรรณาธิการ, งามจิตร เกษตรสุวรรณ ...
 ชื่อเรื่องที่แตกต่าง  Fundamentals of cataract surgery
 ISBN  978-616-40-7110-0
 พิมพ์ลักษณ์  กรุงเทพฯ : ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2559.
 ครั้งที่พิมพ์  พิมพ์ครั้งที่ 1.
 ลักษณะทางกายภาพ  407 หน้า : ภาพประกอบ
 หมายเหตุ  Contents: ... การเลือกผู้ป่วยและการประเมินเตรียมความพร้อมผู้ป่วยก่อนการผ่าตัดต้อกระจก (Patients selection and preoperative Evaluation for beginners Cataract Surgery) ... ห้องผ่าตัดและการทำไร้เชื้อ (Operating room and Sterilization) ... อุปกรณ์ผ่าตัดพื้นฐานทางจักษุวิทยา (Basic Surgical instrument) ... การให้ยาระงับความรู้สึกในการผ่าตัดภายในลูกตา (Ocular Anesthesia for Intraocular Surgery) ... Ophthalmic viscosurgical devices (OVDs) ... วัสดุและรูปแบบของแก้วตาเทียม (Intraocular lens biomaterials and designs) ... ความรู้พื้นฐานสำหรับการคำนวนค่าของ iol (Basic knowledge in iol calculation) ... Phacodynamics ... หัตถการสลายต้อกระจกโดยเคลื่นเสียงความถี่สูงและการใส่แก้วตาเทียม (Phacoemulsification and iol insertion Technique) ... การลอกต้อกระจกจากถุงหุ้ม (Extracapsular Cataract Extraction (ECCE) ... การลอกต้อกระจกทั้งถุงหุ้ม (Intracapsular cataract Extraction(ICCE) ... การผ่าตัดฝังแก้วตาเทียมที่บริเวณผนังตาขวา (Scleral fixation posterior chamber intraocular Lens) ... ภาวะแทรกซ้อนในลูกตาส่วนหน้าระหว่างผ่าตัด (Intraoperative Anterior Segment Complications) ... ภาวะแทรกซ้อนในลูกตาส่วนหน้าหลังการผ่าตัดต้อกระจก (Postoperative Anterior Segment Complications) ...ภาวะแทรกซ้อนต่อลูกตาส่วนหลังขณะทำหัตถการสลายต้อกระจกโดยใช้คลื่นเสียงความถี่สูง (Intraoperative Posterior Segment Complications of phacoemulsification) ... ภาวะแทรกซ้อนในลูกตาส่วนหลังการผ่าตัดต้อกระจก (Postoperative posterior segment Complications) ... การผ่าตัดต้อกระจกในผู้ป่สยที่มีสายตาเอียง (Cataract surgery in preexisting Astigmatic patients) ... การผ่าตัดต้อกระจกในผู้ป่วยที่มีปัญหาหนังตา (Cataract surgery in patients with eyelid problems) ... ต้อกระจกในโรคกระจกตาและตาส่วนหน้า (Cataract in comea and external Eye Diseases) ... การผ่าตัดต้อกระจกในผู้ป่วยต้อหิน (Cataract surgery in Glaucoma patients) ... การผ่าตัดต้อกระจกในผู้ป่วยจอตา (Cataract surgery in retina patient) ... การผ่าตัดต้อกระจกในเด็ก (Padiatric Cataract surgery) ... การผ่าตัดต้อกระจกในผู้ป่วยจักษุวิทยาภูมิคุ้มกันแลพการอักเสบ (Cataract surgery in Uveitis ... การผ่าตัดต้อกระจกด้วยโพมโตเซเก้นเลเซอร์ ( Femtosecond laser Assisted cataract surdery)
 หัวเรื่อง  ต้อกระจก--ศัลยกรรม
 ผู้แต่งร่วม  อัมพร จงเสรีจิตต์, บรรณาธิการ
 ผู้แต่งร่วม  อุษณีย์ เหรียญประยูร, บรรณาธิการ
 ผู้แต่งร่วม  อนิตา มนัสสากร, บรรณาธิการ
 ผู้แต่งร่วม  สุภรัตน์ จริยโกศล, บรรณาธิการ
 ผู้แต่งร่วม  วรวลัญช์ หงส์เลิศนภากุล, บรรณาธิการ
 ผู้แต่งนิติบุคคล  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์. ภาควิชาจักษุวิทยา
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. หนังสือ
หนังสือ
WW260 ต367 2559 ฉ.1 
  Barcode: 26352
ห้องสมุดสาขาหลัก
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
2. หนังสือ
หนังสือ
WW260 ต367 2559 ฉ.2 
  Barcode: 26353
ห้องสมุดสาขาหลัก
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
3. หนังสือ
หนังสือ
WW260 ต367 2559 ฉ.3 
  Barcode: 26354
ห้องสมุดสาขาหลัก
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
4. หนังสือ
หนังสือ
WW260 ต367 2559 ฉ.4 
  Barcode: 26355
ห้องสมุดสาขาหลัก
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
5. หนังสือ
หนังสือ
WW260 ต367 2559 ฉ.5 
  Barcode: 26356
ห้องสมุดสาขาหลัก
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
   [แสดง 5/5 รายการ]

BibComment


ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: ตำราพื้นฐานการผ่..
Bib 13399121596

 
 
 

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2019. All Rights Reserved.