ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM
Library of Srimahasarakham Nursing College
ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม : ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display : E-mail record : QR code ปิดหน้าต่าง
กระบวนการพยาบาลกับการดูแลสุขภาพชุมชน Review โดย
บรรณารักษ์
ห้องสมุดสาขาหลัก
บรรณารักษ์ เมื่อ25/เมษายน/2561
สารบัญ

บทที่ 1  ชุมชนและสุขภาพชุมชน
             ความหมายของชุมชนและสุขภาพชุมชน
             องค์ประกอบของชุมชน
             ปัจจัยกำหนดสุขภาพชุมชน
             แนวคิดในการดูแลสุขภาพชุมชน

บทที่ 2  การประเมินสุขภาพชุมชน
            ข้อมูลสุขภาพชุมชน
            วิธีการเก็บรวมรวบข้อมูลสุขภาพชุมชน
            เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลสุขภาพชุมชน
            การวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลสุขภาพชุมชน

บทที่ 3  การวินิจฉัยสุขภาพชุมชน
            การระบุปัญหาสุขภาพชุมชน
            การจัดลำดับความสำคัญของปัญหาสุขภาพชุมชน

บทที 4  การวางแผนเพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาพชุมชน
            การวางแผน
            ประเภทของแผน
            การวางแผนแก้ไขปัญหาอนามัยชุมชน
            โครงการเพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาพ
            แนวทางการการเขียนโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาพชุมชน

บทที่ 5  การดำเนินการตามแผนเพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาพ
            การดูแลสุขภาพชุมชนแบบมีส่วนร่วม
            แนวคิด Community Health Action Model
            แนวคิดการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม

 ผู้แต่ง  พรฤดี นิธิรัตน์
 ชื่อเรื่อง 
กระบวนการพยาบาลกับการดูแลสุขภาพชุมชน/ พรฤดี นิธิรัตน์ และสายใจ จารุจิตร
 ISBN  978-616-11-2890-6
 พิมพ์ลักษณ์  นนทบุรี : โครงการสวัสดิการวิชาการ สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข, 2559.
 ลักษณะทางกายภาพ  132 หน้า : ภาพประกอบ, 25 ซม.
 หัวเรื่อง  อนามัยชุมชน, ปัญหา
 หัวเรื่อง  อนามัยชุมชน
 หัวเรื่อง  การดูแลสุขภาพ
 หัวเรื่อง  พยาบาล
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. หนังสือ:WY106
หนังสือ:WY106
WY106 พ276ก 2559 ฉ.1 
  Barcode: 26407
ห้องสมุดสาขาหลัก
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
2. หนังสือ:WY106
หนังสือ:WY106
WY106 พ276ก 2559 ฉ.2 
  Barcode: 26408
ห้องสมุดสาขาหลัก
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
3. หนังสือ:WY106
หนังสือ:WY106
WY106 พ276ก 2559 ฉ.3 
  Barcode: 26409
ห้องสมุดสาขาหลัก
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
4. หนังสือ:WY106
หนังสือ:WY106
WY106 พ276ก 2559 ฉ.4 
  Barcode: 26410
ห้องสมุดสาขาหลัก
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
5. หนังสือ:WY106
หนังสือ:WY106
WY106 พ276ก 2559 ฉ.5 
  Barcode: 26411
ห้องสมุดสาขาหลัก
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
6. หนังสือ:WY106
หนังสือ:WY106
WY106 พ276ก 2559 ฉ.6 
  Barcode: 26412
ห้องสมุดสาขาหลัก
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
   [แสดง 6/6 รายการ]

รายการใกล้เคียง
    ผู้แต่ง [พรฤดี นิธิรัตน์]

    หัวเรื่อง [อนามัยชุมชน]
    หัวเรื่อง [การดูแลสุขภาพ]
    หัวเรื่อง [พยาบาล]

BibComment


ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: กระบวนการพยาบาลก..
Bib 13399121640

 
 
 

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2019. All Rights Reserved.