ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM
Library of Srimahasarakham Nursing College
ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม : ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display : E-mail record : QR code ปิดหน้าต่าง
ภาพปก
 ผู้แต่ง  ประทุม สร้อยวงค์, บรรณาธิการ
 ชื่อเรื่อง 
การพยาบาลอายุรศาสตร์ / บรรณาธิการ, ประทุม สร้อยวงค์
 ISBN  978-616-39-8189-9
 พิมพ์ลักษณ์  เชียงใหม่ : โครงการตำราคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2560
 ครั้งที่พิมพ์  พิมพ์ครั้งที่ 1
 ลักษณะทางกายภาพ  vii, 270 หน้า ; 29 ซม.
 หัวเรื่อง  การพยาบาล
 หัวเรื่อง  การพยาบาลอายุรศาสตร์
 หัวเรื่อง  การพยาบาลผู้ใหญ่--แนวคิด
 หัวเรื่อง  การเจ็บป่วยเรื้อรัง
 หัวเรื่อง  การเจ็บป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อ--ปัจจัยและผลกระทบ
 หัวเรื่อง  ความเครียดและการปรับตัว
 หัวเรื่อง  การเจ็บป่วยเรื้อรังระยะสุดท้าย--การพยาบาล
 หัวเรื่อง  ความผิดปกติของอิเล็กโทรไลต์ -- ผู้ป่วย -- การพยาบาล
 หัวเรื่อง  ความผิดปกติของสมดุลกรด-ด่าง
 หัวเรื่อง  ผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ --การพยาบาล
 ผู้แต่งนิติบุคคล  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. โครงการตำราคณะพยาบาลศาสตร์
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. หนังสือ:WY150
หนังสือ:WY150
WY150 ก492 2560 ฉ.1 
  Barcode: 26433
ห้องสมุดสาขาหลัก
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
2. หนังสือ:WY150
หนังสือ:WY150
WY150 ก492 2560 ฉ.2 
  Barcode: 26434
ห้องสมุดสาขาหลัก
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
3. หนังสือ:WY150
หนังสือ:WY150
WY150 ก492 2560 ฉ.3 
  Barcode: 26435
ห้องสมุดสาขาหลัก
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
4. หนังสือ:WY150
หนังสือ:WY150
WY150 ก492 2560 ฉ.4 
  Barcode: 26436
ห้องสมุดสาขาหลัก
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
5. หนังสือ:WY150
หนังสือ:WY150
WY150 ก492 2560 ฉ.5 
  Barcode: 26437
ห้องสมุดสาขาหลัก
►หนังสือทั่วไป
ถูกยืม กำหนดส่งวันที่ 29 มกราคม 2563
  จอง
6. หนังสือ:WY150
หนังสือ:WY150
WY150 ก492 2560 ฉ.6 
  Barcode: 26438
ห้องสมุดสาขาหลัก
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
7. หนังสือ:WY150
หนังสือ:WY150
WY150 ก492 2560 ฉ.7 
  Barcode: 26439
ห้องสมุดสาขาหลัก
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
8. หนังสือ:WY150
หนังสือ:WY150
WY150 ก492 2560 ฉ.8 
  Barcode: 26440
ห้องสมุดสาขาหลัก
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
9. หนังสือ:WY150
หนังสือ:WY150
WY150 ก492 2560 ฉ.9 
  Barcode: 26441
ห้องสมุดสาขาหลัก
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
10. หนังสือ:WY150
หนังสือ:WY150
WY150 ก492 2560 ฉ.10 
  Barcode: 26442
ห้องสมุดสาขาหลัก
►Reserve books
บนชั้น
   [แสดง 10/10 รายการ]

รายการใกล้เคียง
    หัวเรื่อง [การพยาบาล]
    หัวเรื่อง [การพยาบาลอายุรศาสตร์]
    หัวเรื่อง [การเจ็บป่วยเรื้อรัง]

BibComment


ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: การพยาบาลอายุรศาส..
Bib 13399121724

 
 
 

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2019. All Rights Reserved.