ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM
Library of Srimahasarakham Nursing College
ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม : ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display : E-mail record : QR code ปิดหน้าต่าง
โรคเบาหวานชนิดที่ 2 Review โดย
บรรณารักษ์
ห้องสมุดสาขาหลัก
บรรณารักษ์ เมื่อ11/มิถุนายน/2561
หนังสือ โรคเบาหวานชนิดที่ 2 : การป้องกันและการสนับสนุนการจัดการตนเอง” เล่มนี้ประกอบด้วยเนื้อหา ส่วนหลักๆ โดยเน้นเนื้อหาส่วนแรกจะครอบคลุมการป้องกันโรค ทั้งในระดับบุคคลและระดับประชากร และเนื้อหาส่วนที่ จะครอบคลุมการสนับสนุนการจัดการตนเองรูปแบบต่างๆ เพื่อยกระดับการดูแลรักษาและลดภาวะแทรกซ้อนสำหรับโรคเบาหวานชนิดที่ รวมถึงแนวทางการจัดบริการด้านการสนับสนุนการจัดการตนเองในสถานบริการสุขภาพ โดยคณะผู้แต่งได้เรียบเรียงขึ้นจากการทบทวนองค์ความรู้ในระดับสากลและจากการมีประสบการณ์ตรงผ่านการศึกษาวิจัยและพัฒนาที่เกี่ยวข้อง

ภาพปก
 ผู้แต่ง  วิโรจน์ เจียมจรัสรังษี, บรรณาธิการและผู้นิพนธ์
 ชื่อเรื่อง 
โรคเบาหวานชนิดที่ 2 : การป้องกันและการสนับสนุนการจัดการตนเอง/บรรณาธิการและผู้นิพนธ์; วิโรจน์ เจียมจรัสรังษี และคณะ
 ISBN  978-974-03-3739-3
 พิมพ์ลักษณ์  กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561
 ครั้งที่พิมพ์  พิมพ์ครั้งที่ 1
 ลักษณะทางกายภาพ  361 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง, ภาคผนวก ; 26 ซม.
 หัวเรื่อง  เบาหวานชนิดไม่พึ่งอินซูลิน
 หัวเรื่อง  เบาหวานชนิดไม่พึ่งอินซูลิน--การป้องกันและควบคุม
 ผู้แต่งร่วม  จมาภรณ์ ใจภักดี, ผู้นิพนธ์
 ผู้แต่งร่วม  ณัฐนันท์ ทัดพิทักษ์กุล, ผู้นิพนธ์
 ผู้แต่งร่วม  นิตยาวรรณ กุลณาวรรณ, ผู้นิพนธ์
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. หนังสือ
หนังสือ
WK810 ว711ร 2561 ฉ.1 
  Barcode: 26488
ห้องสมุดสาขาหลัก
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
2. หนังสือ
หนังสือ
WK810 ว711ร 2561 ฉ.2 
  Barcode: 26489
ห้องสมุดสาขาหลัก
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
3. หนังสือ
หนังสือ
WK810 ว711ร 2561 ฉ.3 
  Barcode: 26490
ห้องสมุดสาขาหลัก
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
4. หนังสือ
หนังสือ
WK810 ว711ร 2561 ฉ.4 
  Barcode: 26491
ห้องสมุดสาขาหลัก
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
5. หนังสือ
หนังสือ
WK810 ว711ร 2561 ฉ.5 
  Barcode: 26492
ห้องสมุดสาขาหลัก
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
   [แสดง 5/5 รายการ]

รายการใกล้เคียง
    หัวเรื่อง [เบาหวานชนิดไม่พึ่งอินซูลิน]

BibComment


ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: โรคเบาหวานชนิดที่..
Bib 13399121985

 
 
 

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2019. All Rights Reserved.