ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM
Library of Srimahasarakham Nursing College
ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม : ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display : E-mail record : QR code ปิดหน้าต่าง
 ผู้แต่ง  ชญานิศ
 ชื่อเรื่อง 
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภาวะอ้วนลงพุงของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ในจังหวัดสุโขทัย/ ชญานิศ เมฆอากาศ
 เลขเรียก  บทความ
 ลักษณะทางกายภาพ  หน้า 47-58
 ดรรชนี  เป็นดรรชนีวารสารของ วารสารการพยาบาลและสุขภาพ = Journal of Nursing and Health [SERIALS -- ปีที่12ฉ.พิเศษ,1,4,2561 c.1]
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ไม่มีไอเทมให้บริการ
ไม่มีไอเทมให้บริการ
รายการใกล้เคียง
    ผู้แต่ง [ชญานิศ]

BibComment


ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: ปัจจัยที่มีอิทธิพ..
Bib 13399122077

 
 
 

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2019. All Rights Reserved.