ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM
Library of Srimahasarakham Nursing College
ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม : ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display : E-mail record : QR code ปิดหน้าต่าง
การหกล้มในผู้สูงอายุการป้องกันและดูแลรักษาทางเวชศาสตร์ครอบครัว Review โดย
บรรณารักษ์
ห้องสมุดสาขาหลัก
บรรณารักษ์ เมื่อ30/มกราคม/2562
สารบัญ

บทที่  1  ระบาดวิทยาและการศึกษาวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการหกล้มในผู้สูงอายุ
            และการป้องกัน
บทที่  2  ผลกระทบของการหกล้มในผู้สูงอายุและครอบครัว
บทที่  3  ประสิทธิภาพของการป้องกันการหกล้มในผู้สูงอายุ
บทที่  4  การคัดกรองภาวะเสี่ยงต่อการหกล้มของผู้สูงอายุในชุมชน
บทที่  5  การดูแลผู้สูงอายุเพื่อป้องกันการหกล้ม
บทที่  6  การใช้ยาหลายชนิดและความเสี่ยงในการหกล้ม
บทที่  7  ข้อผิดพลาดที่พบบ่อยในการดูแลผู้สูงอายุเพื่อป้องกันการหกล้ม
บทที่  8  การดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะกลัวการหกล้มและการฟื้นฟูสุขภาพ
บทที่  9  การปรับที่อยู่อาศัยและสภาพแวดล้อมสำหรับผู้สูงอายุเพื่อส่งเสริม
            คุณภาพชีวิตและป้องกันการหกล้ม
ดัชนี

ภาพปก
 ผู้แต่ง  จิตติมา บุญเกิด
 ชื่อเรื่อง 
การหกล้มในผู้สูงอายุการป้องกันและดูแลรักษาทางเวชศาสตร์ครอบครัว = Falling in the older adults: Prevention and management in family medicine / บรรณาธิการ ; จิตติมา บุญเกิด
 ชื่อเรื่องที่แตกต่าง  Falling in the older adults: Prevention and management infamily medicine
 ISBN  978-616-44-3132-4
 พิมพ์ลักษณ์  กรุงเทพฯ : สหมิตรพัฒนาการพิมพ์ (1992) จำกัด; 2561.
 ครั้งที่พิมพ์  พิมพ์ครั้งที่ 1
 ลักษณะทางกายภาพ  149หน้า : ภาพประกอบ (ภาพสีบางภาพ) ; 27 ซม.
 หัวเรื่อง  การหกล้มในผู้สูงอายุ--การป้องกัน
 หัวเรื่อง  ผู้สูงอายุ--การดูแล
 หัวเรื่อง  การหกล้ม--บัจจัยเสี่ยง
 ผู้แต่งนิติบุคคล  มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี. โครงการตำรารามาธิบดี
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. หนังสือ
หนังสือ
WT104 จ425ก 2561 ฉ.1 
  Barcode: 26787
ห้องสมุดสาขาหลัก
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
2. หนังสือ
หนังสือ
WT104 จ425ก 2561 ฉ.2 
  Barcode: 26788
ห้องสมุดสาขาหลัก
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
3. หนังสือ
หนังสือ
WT104 จ425ก 2561 ฉ.3 
  Barcode: 26789
ห้องสมุดสาขาหลัก
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
4. หนังสือ
หนังสือ
WT104 จ425ก 2561 ฉ.4 
  Barcode: 26790
ห้องสมุดสาขาหลัก
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
5. หนังสือ
หนังสือ
WT104 จ425ก 2561 ฉ.5 
  Barcode: 26791
ห้องสมุดสาขาหลัก
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
   [แสดง 5/5 รายการ]

รายการใกล้เคียง
    หัวเรื่อง [ผู้สูงอายุ การดูแล]

BibComment


ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: การหกล้มในผู้สูง..
Bib 13399123237

 
 
 

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2019. All Rights Reserved.