ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM
Library of Srimahasarakham Nursing College
ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม : ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สถานที่จัดเก็บวัสดุสารสนเทศ
  กลับหน้าหลัก
ลำดับที่ สาขาห้องสมุด/สถานที่จัดเก็บ
1สาขาย่อย 1
         site1-book หนังสือทั่วไป
         site1-serial วารสาร
2สาขาย่อย 2
3ห้องสมุดสาขาหลัก
         main-book หนังสือทั่วไป
         main-fic นวนิยาย (ขอยืมได้)
         main-multimedia ห้องสื่อโสตทัศน์ (ขอยืมได้)
         main-res วิจัย
         main-serial วารสาร (ขอยืมได้)
         RB Reserve books
         repair ห้องซ่อม (ขอยืมได้)
กลับ
แผนที่ สาขาย่อย 1
แผนที่ สาขาย่อย 2
แผนที่ ห้องสมุดสาขาหลัก

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2019. All Rights Reserved.