ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM
Library of Srimahasarakham Nursing College
ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม : ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 23 รายการ
 ค้นหา ชื่อผู้แต่ง วิทยา ศรีดามา, บรรณาธิการ
ผลการค้นหา เลขเรียก
Ambulatory medicine
    / 2545
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
WB115
อ955 2545 
Clinical practice guideline 2010
    / 2553
   หนังสือ ที่ นวนิยาย(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 10 ไอเทม)
WB100
ค173 ล.1 2553 
Clinical practice guideline 2011 เล่ม 2
    / 2554
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 10 ไอเทม)
WB100
ค173 2554 ล.2 
Evidence-based clinical practice guideline ทางอายุรกรรม
    / 2546
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 4 ไอเทม)
WB50
อ897 2546 
การสัมภาษณ์ประวัติและตรวจร่างกาย
    / 2551
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 20 ไอเทม)
WB205
ก524 2551 
การสัมภาษณ์ประวัติและตรวจร่างกาย
    / 2547
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
WB290
ก524 2547 
การใช้ยาอย่างสมเหตุสมผลในทางอายุรกรรม
    / 2541
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
WB330
ว582ก 2541 
จุฬาอายุรศาสตร์ ฉบับรวมเล่ม
   วิทยา ศรีดามา, บรรณาธิการ / 2540
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 4 ไอเทม)
WB141
0683 2540 
ตำราอายุรศาสตร์ 1
    / 2549
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 9 ไอเทม)
WB115
ตว367 2549 ล.1 
ตำราอายุรศาสตร์ 2
    / 2550
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
WB115
ตร367 2550 ล.2 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  1 2 3 [3]   [แสดง 10/23 รายการ]

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2019. All Rights Reserved.