ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM
Library of Srimahasarakham Nursing College
ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม : ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 3 รายการ
 ค้นหา ชื่อผู้แต่ง เพ็ญจันทร์ แสนประสาน, บรรณาธิการ
ผลการค้นหา เลขเรียก
การพยาบาลโรคหัวใจและหลอดเลือดหัวใจ
   เพ็ญจันทร์ แสนประสาน, บรรณาธิการ / 2560
   หนังสือ:WY150 ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 8 ไอเทม)
WY152.5
ก492 2560 
การแปลผลคลื่นไฟฟ้าหัวใจสำหรับพยาบาล
   กนกพร แจ่มสมบูรณ์, บรรณาธิการ / 2560
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
WY152.5
ก172 2560 
การแปลผลคลื่นไฟฟ้าหัวใจและการพยาบาลผู้ป่วยโรคหัวใจ
    / 2558
   หนังสือ:WY150 ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 10 ไอเทม)
WY152.5
ก172 2558 
ผลการค้นหา เลขเรียก
   [แสดง 3/3 รายการ]

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2019. All Rights Reserved.