ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM
Library of Srimahasarakham Nursing College
ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม : ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 35 รายการ
 ค้นหา หัวเรื่อง การพยาบาลจิตเวชศาสตร์
ผลการค้นหา เลขเรียก
การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต (ฉบับปรับปรุง) เล่ม 1
   """""""""""""""""""""" / 2556
   หนังสือ:WY160 ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 10 ไอเทม)
"""""""""""""""""""""" 
การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต (ฉบับปรับปรุง) เล่ม 2
   """" / 2556
   หนังสือ:WY160 ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก),Reserve books(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    มี 8 พร้อมให้บริการ และ 2 ไอเทมถูกยืม (มี 10 ไอเทม)
"""" 
การสื่อสารและสัมพันธภาพเพื่อการบำบัด
   วาทินี สุขมาก
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
"""" 
การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
   อรพรรณ ลือบุญธวัชชัย / 2545
   หนังสือ:WY160 ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
"" 
สาระทบทวน : การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชศาสตร์
   "" / 2549
   หนังสือ:WY160 ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    มี 25 พร้อมให้บริการ และ 1 ไอเทมถูกยืม (มี 26 ไอเทม)
"" 
การพยาบาลจิตเวช สู่การปฏิบัติ
   ขวัญพนมพร ธรรมไทย / 2554
   หนังสือ:WY160 ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 10 ไอเทม)
WY160
ข269ก 2554 
การพยาบาลจิตเวชศาสตร์ = Psychiatric Nursing
    / 2559
   หนังสือ:WY160 ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    มี 8 พร้อมให้บริการ และ 2 ไอเทมถูกยืม (มี 10 ไอเทม)
WY160
ก492 2559 
การพยาบาลจิตเวชศาสตร์= Psychiatric Nursing
    / 2557
   หนังสือ:WY160 ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก),Reserve books(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    มี 8 พร้อมให้บริการ และ 2 ไอเทมถูกยืม (มี 10 ไอเทม)
WY160
ก451 2557 
การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต
    / 2549
   หนังสือ:WY160 ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 10 ไอเทม)
WY160
ก492 2550 
การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต
   เพียรดี เปี่ยมมงคล / 2553
   หนังสือ:WY160 ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    มี 15 พร้อมให้บริการ และ 1 ไอเทมถูกยืม (มี 16 ไอเทม)
WY160
พ949ก 2553 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  1 2 3 4 [4]   [แสดง 10/35 รายการ]

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2019. All Rights Reserved.