ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM
Library of Srimahasarakham Nursing College
ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม : ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 353 รายการ
 ค้นหา หัวเรื่อง ผู้ป่วย การดูแล
ผลการค้นหา เลขเรียก
VAJIRA POCKET MED Internal Medicine
   บรรณาธิการ ธนันดา ตระการวนิช และคนอื่น ๆ / 2560
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
การพยาบาลผู้ป่วยภาวะวิกฤต : แบบองค์รวม = Critical care nursi..
    / 2560
   หนังสือ:WY150 ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก),Reserve books(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    มี 7 พร้อมให้บริการ และ 3 ไอเทมถูกยืม (มี 10 ไอเทม)
WY154
ก492 2560 
คู่มือปรับวิถีชีวิตพิชิตเบาหวาน
   """""" / 2556
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
"""""" 
การสื่อสารและสัมพันธภาพเพื่อการบำบัด
   วาทินี สุขมาก
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
"""" 
แนวทางการวินิจฉัยและรักษาโรคออร์โธปิดิกส์ : Sports Medicine ..
   วินัย พากเพียร
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
"""" 
การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
   อรพรรณ ลือบุญธวัชชัย / 2545
   หนังสือ:WY160 ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
"" 
ภาวะวิกฤตในกุมารเวชศาสตร์ I = Critical care in pediatric I
   "" / 2557
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
"" 
50 วิธีปฏิบัติตนเมื่อคุณเป็นมะเร็ง
   กุลรัตน์ ชิตรัตน์ / 2543
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
QZ365
ก728ห 2543 
All about critical care : Toward critical care excellence
    / 2559
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
WB105
อ416 2559 
Ambulatory medicine
    / 2545
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
WB115
อ955 2545 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 [36]   [แสดง 10/353 รายการ]

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2019. All Rights Reserved.