ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM
Library of Srimahasarakham Nursing College
ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม : ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 5 รายการ
 ค้นหา หัวเรื่อง ระบบหัวใจและหลอดเลือด การพยาบาล
ผลการค้นหา เลขเรียก
การพยาบาลผู้ป่วยที่ที่มีการผันแปรของออกซิเจน
   ดรุณี ชุณหะวัต; ปราณี ทู้ไพเราะ; มุกดา หนุ่ยศรี / 2556
   หนังสือ:WY152 ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 10 ไอเทม)
WY152.5
ด135ก 2556 
การพยาบาลผู้ป่วยที่มีปัญหาระบบหัวใจและหลอดเลือดระหว่างการลำเ..
   บุณยอร ทีฆภิญญา / 2558
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
บทความวิชาการ 
การพยาบาลโรคหัวใจและหลอดเลือดหัวใจ
   เพ็ญจันทร์ แสนประสาน, บรรณาธิการ / 2560
   หนังสือ:WY150 ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 8 ไอเทม)
WY152.5
ก492 2560 
คู่มือการพยาบาลโรคหัวใจ
   เฉลิมศรี สุวรรณเจดีย์ / 2553
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 10 ไอเทม)
WY152.5
ฉ432ค 2553 
หัตถการทางหัวใจและหลอดเลือดกับการพยาบาล
   สุนัน สุดดี,บรรณาธิการ / 2557
   หนังสือ:WY150 ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 10 ไอเทม)
WY152.5 
ผลการค้นหา เลขเรียก
   [แสดง 5/5 รายการ]

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2019. All Rights Reserved.