ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM
Library of Srimahasarakham Nursing College
ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม : ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 16 รายการ
 ค้นหา หัวเรื่อง หัวใจ, โรค การพยาบาล
ผลการค้นหา เลขเรียก
การพยาบาลผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด
   ผ่องพรรณ อรุณแสง
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก),Reserve books(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
"""" 
การประเมินสภาพผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของระบบหัวใจและหลอดเลือ..
   เสาวมาศ เถื่อนนาดี / 2540
   หนังสือ:WY150 ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 10 ไอเทม)
WY152.5
ส943ก 2540 
การพยาบาลทางอายุรศาสตร์ เล่ม 2
    / 2552
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 10 ไอเทม)
WY150
ก492 2552 
การพยาบาลผู้ป่วยภาวะวิกฤตในระบบหัวใจและหลอดเลือด Cardiovasc..
   อัจฉรา เตชฤทธิพิทักษ์ / 2551
   หนังสือ:WY150 ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 10 ไอเทม)
WY152.5
อ499ก 2551 
การพยาบาลผู้ป่วยภาวะวิกฤตในระบบหัวใจและหลอดเลือด Cardiovasc..
   อัจฉรา เตชฤทธิพิทักษ์ / 2551
   หนังสือ:WY150 ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
WY152.5
อ499ก 2551 
การพยาบาลผู้ป่วยวิกฤตหัวใจ = Cardiac critical care nursing
    / 2561
   หนังสือ:WY150,หนังสือ:WY152 ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก),Reserve books(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 20 ไอเทม)
WY152.5
ก495 2561 
การพยาบาลผู้ป่วยวิกฤตหัวใจ
    / 2560
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 10 ไอเทม)
WY152.5
ก495 2560 
การพยาบาลผู้ป่วยหลอดเลือดหัวใจ : การดูแลอย่างต่อเนื่อง
   อุไร ศรีแก้ว / 2543
   หนังสือ:WY150 ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
WY152.5
อ857ก 2543 
การพยาบาลผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด
   ผ่องพรรณ อรุณแสง / 2551
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 10 ไอเทม)
WY152.5
ผ225ก 2552 
การพยาบาลองค์รวม : กรณีศึกษา การพยาบาลองค์รวมผู้ป่วยมะเร็ง
   สุรีย์ ธรรมิกบวร / 2554
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 11 ไอเทม)
WY156
ส867ก 2554 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  1 2 [2]   [แสดง 10/16 รายการ]

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2019. All Rights Reserved.