ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM
Library of Srimahasarakham Nursing College
ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม : ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 40 รายการ
 ค้นหา หัวเรื่อง หัวใจ โรค การพยาบาล
ผลการค้นหา เลขเรียก
การพยาบาลผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด
   ผ่องพรรณ อรุณแสง
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก),Reserve books(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
"""" 
Basic dysrhythmias : หลักการอ่าน การพยาบาลและแนวทางการรักษา
   ศิริวัลห์ วัฒนสินธุ์ / 2549
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 8 ไอเทม)
WG330
ศ489ภ 2549 
EKG Interpretation and Management for ICU Nurse
   ปิยะนัยต์ วัฒนประสาน. / 2555
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
WY152.5
E36 2555 
Optimal nursing practice in medicine
    / 2555
   หนังสือ:WY150 ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 7 ไอเทม)
WY150
อ449 2555 
การประเมินสภาพผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของระบบหัวใจและหลอดเลือ..
   เสาวมาศ เถื่อนนาดี / 2540
   หนังสือ:WY150 ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 10 ไอเทม)
WY152.5
ส943ก 2540 
การพยาบาลทางอายุรศาสตร์ เล่ม 2
    / 2552
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 10 ไอเทม)
WY150
ก492 2552 
การพยาบาลผู้ป่วยที่ที่มีการผันแปรของออกซิเจน
   ดรุณี ชุณหะวัต; ปราณี ทู้ไพเราะ; มุกดา หนุ่ยศรี / 2556
   หนังสือ:WY152 ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 10 ไอเทม)
WY152.5
ด135ก 2556 
การพยาบาลผู้ป่วยภาวะวิกฤตในระบบหัวใจและหลอดเลือด = Cardiovas..
   อัจฉรา เตชฤทธิพิทักษ์, บรรณาธิการ / 2540
   หนังสือ:WY150 ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
WํY152.5
อ498ก 2540 
การพยาบาลผู้ป่วยภาวะวิกฤตในระบบหัวใจและหลอดเลือด Cardiovasc..
   อัจฉรา เตชฤทธิพิทักษ์ / 2551
   หนังสือ:WY150 ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 10 ไอเทม)
WY152.5
อ499ก 2551 
การพยาบาลผู้ป่วยภาวะวิกฤตในระบบหัวใจและหลอดเลือด Cardiovasc..
   อัจฉรา เตชฤทธิพิทักษ์ / 2551
   หนังสือ:WY150 ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
WY152.5
อ499ก 2551 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  1 2 3 4 [4]   [แสดง 10/40 รายการ]

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2019. All Rights Reserved.