ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM
Library of Srimahasarakham Nursing College
ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม : ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 1 รายการ
 ค้นหา หัวเรื่อง โรคจิตเภท, การบำบัดรักษา

แสดงผลการสืบค้นที่พบ 1 รายการ

Marc Display
ภาพปก
 ผู้แต่ง  ภัทราภรณ์ ทุ่งปันคำ
 ชื่อเรื่อง 
การพยาบาลผู้ที่เป็นโรคจิตเภท= Nursing Care for Persons with Schizophrenia / ภัทราภรณ์ ทุ่งปันคำ
 ISBN  978-616-39-8237-7
 พิมพ์ลักษณ์  เชียงใหม่ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2560
 ครั้งที่พิมพ์  พิมพ์ครั้งที่ 1
 ลักษณะทางกายภาพ  166 หน้า ภาพประกอบ; ตาราง.
 หัวเรื่อง  การพยาบาลจิตเวชศาสตร์
 หัวเรื่อง  โรคจิตเภท,--การบำบัดรักษา
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. หนังสือ:WY160
หนังสือ:WY160
WY160 ภ376ก 2560 ฉ.1 
  Barcode: 26504
ห้องสมุดสาขาหลัก
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
2. หนังสือ:WY160
หนังสือ:WY160
WY160 ภ376ก 2560 ฉ.2 
  Barcode: 26505
ห้องสมุดสาขาหลัก
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
3. หนังสือ:WY160
หนังสือ:WY160
WY160 ภ376ก 2560 ฉ.3 
  Barcode: 26506
ห้องสมุดสาขาหลัก
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
4. หนังสือ:WY160
หนังสือ:WY160
WY160 ภ376ก 2560 ฉ.4 
  Barcode: 26507
ห้องสมุดสาขาหลัก
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
5. หนังสือ:WY160
หนังสือ:WY160
WY160 ภ376ก 2560 ฉ.5 
  Barcode: 26508
ห้องสมุดสาขาหลัก
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
6. หนังสือ:WY160
หนังสือ:WY160
WY160 ภ376ก 2560 ฉ.6 
  Barcode: 26509
ห้องสมุดสาขาหลัก
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
7. หนังสือ:WY160
หนังสือ:WY160
WY160 ภ376ก 2560 ฉ.7 
  Barcode: 26510
ห้องสมุดสาขาหลัก
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
8. หนังสือ:WY160
หนังสือ:WY160
WY160 ภ376ก 2560 ฉ.8 
  Barcode: 26511
ห้องสมุดสาขาหลัก
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
9. หนังสือ:WY160
หนังสือ:WY160
WY160 ภ376ก 2560 ฉ.9 
  Barcode: 26512
ห้องสมุดสาขาหลัก
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
10. หนังสือ:WY160
หนังสือ:WY160
WY160 ภ376ก 2560 ฉ.10 
  Barcode: 26513
ห้องสมุดสาขาหลัก
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
   [แสดง 1/1 รายการ]
Bib 13399121988

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2019. All Rights Reserved.