ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM
Library of Srimahasarakham Nursing College
ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม : ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 1 รายการ
 ค้นหา หัวเรื่อง ไต, โรค การวินิจฉัย

แสดงผลการสืบค้นที่พบ 1 รายการ

Marc Display
 ชื่อเรื่อง 
Manual of nephrology / บรรณาธิการ บัญชา สถิระพจน์ ...[และคนอื่นๆ]
 ISBN  978-616-80-3503-0
 พิมพ์ลักษณ์  กรุงเทพฯ : โครงการตำรา วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า, 2559
 ครั้งที่พิมพ์  พิมพ์ครั้งที่ 1
 ลักษณะทางกายภาพ  387 หน้า ; 20 ซม.
 หมายเหตุ  Contents: ... Hypernatremia ...Hyponatremia ... Hyperkalemia ... Hypokalemia ... Hypokalemia with Hypertension ... Metabolic Acidosis ... Metabolic Alkalosis ... Calcium Disorders ... Phospholus Disorders ... Magnesium Disorders ... Polyuria ... Edema ... Diuretics and Kidney ... Hematuria ... Protienuria ... Glomerular Diseases ... Hypertension ... Hypertensive Crisis ... Renal Artery Stenosis ... Kidney Diseases and Hypertension in Pregnancy ... Kidney Stones ... Renal Cysts ... Urinary Tract Infection ... Acute Kidney Injury ... Specific Acute Renal Syndrome ... Renal Replacement Therapy in Acute Kidney Injury ... Tropical Renal Diseases ... Heat Stroke ... Drug Induce Nephrotoxicity ... Drug Dosing Consideration in Kidney Disease ... Chronic Kidney Disease ... Nutrition Prescription in Kidney Diseases ... Chronic Renal Replacement with Dialysis ... Peritoneal Dialysis Related Infections ... Kidney Transplant
 หัวเรื่อง  Nephrology
 หัวเรื่อง  Kidney Diseases
 หัวเรื่อง  ไต, โรค
 หัวเรื่อง  ไต, โรค--การวินิจฉัย
 หัวเรื่อง  ไต, โรค--การรักษา
 ผู้แต่งร่วม  บัญชา สถิระพจน์, บรรณาธิการ
 ผู้แต่งนิติบุคคล  วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า. โครงการตำรา
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. หนังสือ
หนังสือ
WJ39 ม875 2559 ฉ.1 
  Barcode: 23040
ห้องสมุดสาขาหลัก
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
2. หนังสือ
หนังสือ
WJ39 ม875 2559 ฉ.2 
  Barcode: 23041
ห้องสมุดสาขาหลัก
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
3. หนังสือ
หนังสือ
WJ39 ม875 2559 ฉ.3 
  Barcode: 23042
ห้องสมุดสาขาหลัก
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
4. หนังสือ
หนังสือ
WJ39 ม875 2559 ฉ.4 
  Barcode: 23043
ห้องสมุดสาขาหลัก
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
5. หนังสือ
หนังสือ
WJ39 ม875 2559 ฉ.5 
  Barcode: 23044
ห้องสมุดสาขาหลัก
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
   [แสดง 1/1 รายการ]
Bib 13399117049

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2019. All Rights Reserved.