ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM
Library of Srimahasarakham Nursing College
ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม : ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 37 รายการ
 ค้นหา หัวเรื่อง Health Promotion
ผลการค้นหา เลขเรียก
7 ชุดการเรียนรู้ การพยาบาลเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ โครงการขั..
   ศิริพร ขัมภลิขิต, บรรณาธิการ / 2558
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 7 ไอเทม)
WA590
จ691 2558 
American Journal of Health Promotion
   วารสารเย็บเล่ม,วารสารฉบับปัจจุบัน,วารสาร ที่ วารสาร(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 44 ไอเทม)
SERIALS 
Caregiver Burden and Nonachievement of Healthy Lifestyle Beh..
   Heidi Mochari-Greenberger
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
Absyract 
Community & public health nursing : promoting the public's h..
    / 2014
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WY108
A432C 2014 
Community and public health nursing : Promoting the public\\..
   Rector, Cherie L., ed. / 2018
   หนังสือ:WY106 ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WY108
R311C 2018 
Community as partner : theory and practice in nursing
   Anderson, Elizabeth T. / 2011
   หนังสือ:WY106 ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WY106
A546c 2011 
Community as partner : Theory and practice in nursing
   Anderson, Elizabeth T. / 2019
   หนังสือ:WY-100- ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WY106
A546A 2019 
Community health education methods : a practical guide
    / 2009
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WA590
C734 2009 
Community health nursing : promoting and protecting the publ..
   Allender, Judith Ann.
   หนังสือ:WY106 ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WY106
A432c 2010 
Community health nursing : promoting and protecting the publ..
   Allender, Judith Ann.
   หนังสือ:WY106 ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก),Reserve books(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
WY106
A432c 2010 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  1 2 3 4 [4]   [แสดง 10/37 รายการ]

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2019. All Rights Reserved.