ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM
Library of Srimahasarakham Nursing College
ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม : ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 477 รายการ
 ค้นหา หัวเรื่อง Nursing
ผลการค้นหา เลขเรียก
Foundations of nursing
   Barbara Lauritsen Christensen
   สื่อวีดิทัศน์ ที่ ห้องสื่อโสตทัศน์(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
VCD0047 
Study guide maternity & women's health care
    / 2012
   หนังสือ:WY157 ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WY157.3
M425 2012 
กรณีเลือกสรรการพยาบาลเพื่อการฟื้นฟูสภาพ หน่วยที่ 1-5 = Sele..
    / 2542
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
WY150
ก153 2542 
กรณีเลือกสรรการพยาบาลเพื่อการฟื้นฟูสภาพ หน่วยที่ 11-15 = Se..
    / 2542
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
WY150
ก153 2542 
กรณีเลือกสรรการพยาบาลเพื่อการฟื้นฟูสภาพ หน่วยที่ 6-10 = Sel..
    / 2542
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
WY150
ก153 2542 
การพยาบาลผู้ป่วยภาวะวิกฤต:แบบองค์รวม
   วิจิตรา กุสุมภ์
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    มี 3 พร้อมให้บริการ และ 2 ไอเทมถูกยืม (มี 5 ไอเทม)
"""""" 
Nursing care plans : diagnoses, interventions, and outcomes
   """" / 2014
   หนังสือ:WY-100- ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
"""" 
AACN essentials of critical care nursing
   "" / 2014
   หนังสือ:WY150 ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก),หนังสือทั่วไป(สาขาย่อย 1)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
"" 
Foundations of maternal-newborn and women
   Murray, Sharon Smith / 2014
   หนังสือ:WY157 ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
"" 
Foundations of nursing
    / 2015
   หนังสือ:WY157 ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
"" 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 [48]   [แสดง 10/477 รายการ]

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2019. All Rights Reserved.