ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM
Library of Srimahasarakham Nursing College
ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม : ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 25 รายการ
 ค้นหา หัวเรื่อง Public health nursing
ผลการค้นหา เลขเรียก
7 ชุดการเรียนรู้ การพยาบาลเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ โครงการขั..
   ศิริพร ขัมภลิขิต, บรรณาธิการ / 2558
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 7 ไอเทม)
WA590
จ691 2558 
CD-ROM title: Student tutorial to accompany community health..
   Hitchcock, Janice E. / 2003
   สื่อวีดิทัศน์ ที่ หนังสือทั่วไป(สาขาย่อย 1)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
VCD0184 
Child-Rearing Anxiety and its Correlates among Japanese Moth..
   Arimoto, Azusa, and Sachiyo Murashima
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
article 
Community & public health nursing : promoting the public's h..
    / 2014
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WY108
A432C 2014 
Community and public health nursing : Evidence for Practice
   Harkness, Gail A. / 2012
   หนังสือ:WY106 ที่ Reserve books(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WY108
H281C 2012 
Community and public health nursing : Evidence for Practice
   Harkness, Gail A. / 2016
   หนังสือ:WY106 ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WY108
H281C 2016 
Community and public health nursing : Promoting the public\\..
   Rector, Cherie L., ed. / 2018
   หนังสือ:WY106 ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WY108
R311C 2018 
Community health nursing : caring in action
   Hitchcock, Janice E. / 2003
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WY106
H674c 2003 
Community health nursing : concepts and practice
   Allender, Judith Ann / 2001
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WY106
A432c 2001 
Community health nursing : concepts and practice
   Allender, Judith Ann. / 2001
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WY106
A432c 2001 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  1 2 3 [3]   [แสดง 10/25 รายการ]

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2019. All Rights Reserved.