ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM
Library of Srimahasarakham Nursing College
ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม : ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 หน้าหลักเว็บไซต์
  กลับหน้าหลัก

อื่น ๆ

มารยาทการใช้ห้องสมุด

มารยาทการใช้ห้องสมุด

              2.ไม่ส่งเสียงดังรบกวนผู้อื่น

   

   

      การหยิบหนังสือจากชั้นวางหนังสือ ควรจับตรงกลางสันหนังสือ ควรช่วยกันถนอมหนังสือซึ่งเป็นสมบัติทางราชการพร้อมที่จะใช้การได้      6.ไม่สูบบุหรี่ในห้องสมุด

   

   

   

  นำส่งคืนห้องสมุดทันที แม้ว่ายังไม่ถึงกำหนดส่ง เพื่อที่จะได้เวียนให้ผู้อื่นได้ยืมต่อไป      11.ห้ามนำหนังสือออกจากห้องสมุดโดยไม่ได้รับอนุญาต      

                                                             
 


ไปยังหัวข้อบทความ  

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2019. All Rights Reserved.