ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM
Library of Srimahasarakham Nursing College
ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม : ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 หน้าหลักเว็บไซต์
  กลับหน้าหลัก

อื่น ๆ

บุคลากรงานห้องสมุด

                                                                                                                          นางสาวศรีจันทร์  ทองโรจน์
                                                                (หัวหน้างานห้องสมุด)

                            
                                                                
             
                         ติดต่อ  ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม  วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม
                                     50 ถ. ผดุงวิถี ต. ตลาด อ. เมือง จ. มหาสารคาม 44000
                                              โทร. 043-711411ต่อ 109 โทรสาร 043-722404 

            


ไปยังหัวข้อบทความ  

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2019. All Rights Reserved.