ตรวจสอบสิทธิ์การใช้งาน

ระบบจะทำการตรวจสอบสิทธิ์ผู้ใช้ในแต่ละส่วน ผู้ใช้งานระบบจะมีสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลที่แตกต่างกัน


ลงทะเบียนผู้ใช้งาน ลืมรหัสผ่าน