กลุ่มงานบริการวิชาการ

กลุ่มวิจัยและบริการวิชาการ

  • เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร
ยินดีต้อนรับเข้าสู่กลุ่มงานบริการวิชาการ
 
 

ข่าวสารบริการวิชาการ

อีเมล พิมพ์ PDF


ในวันที่ 22 ธ.ค. 2557 วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคามได้มีพิธีเปิด
การประชุมวิชาการระดับชาติประจำปี 2557 "เชื่อมประสารการดูแลโรคเรื้อรัง"
โดยการประชุมจัดขึ้น ณ โรงแรมตักศิลา จังหวัดมหาสารคาม คลิกชมภาพกิจกรรม

ในระหว่างวันที่ 16 มิถุนายน - 18 กรกฏาคม 2557 วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคามจัด
โครงการอบรมหลักสูตรผู้บริการสาธารณสุขระดับต้นรุ่นที่ 24
ณ วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม  คลิกชมภาพกิจกรรม

ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557 วิทยาลัยพยาบาลได้เข้าร่วมกิจกรรมเยี่ยมเยียนประชาชนร่วมกับจังหวัดมหาสารคามและกิจกรรมออกหน่วย พอสว. ณ โรงเรียนบ้านหนองอุ่ม ต.นาสีนวน อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม


ใวันที่ 28 มีนาคม 2557 วิทยาลัยพยาบาลได้จัดโครงการบูรณาการวิชาการด้านสุขภาพกับการเรียนการสอน ณ โรงพยาบาลมหาสารคาม

 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 03 กุมภาพันธ์ 2015 เวลา 06:06 น.