กลุ่มงานบริการวิชาการ

กลุ่มวิจัยและบริการวิชาการ

  • เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร

ภาพกิจกรรม NP21

อีเมล พิมพ์ PDF


โครงการอบรมเฉพาะทางสาขาเวชปฏิบัติ(การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 21 ระหว่างวันที่ 14 มีนาคม - 11 พฤษภาคม 2557
ณ วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 2

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 01 เมษายน 2014 เวลา 09:13 น.