กลุ่มงานบริการวิชาการ

กลุ่มวิจัยและบริการวิชาการ

  • เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร

โครงการบริการวิชาการประจำปี2557

อีเมล พิมพ์ PDF

โครงการบริการวิชการประจำปี 2557 มีทั้งหมด 6 โครงการดังต่อไปนี้


1.โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการบริการวิชาการด้านสุขภาพ

2.โครงการอบรมผู้บริหารการสาธารณสุขระดับต้น(ผบต.)รุ่นที่24

3.โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการสอนสำหรับพยาบาลพี่เลี้ยงประจำปี2557

4.โครงการอบรมฟื้นฟูวิชาการและสมรรถนะพยาบาลเวชปฏิบัติ

5.โครงการบริการวิชาการสู่สังคม

6.โครงการบูรณาการ57

 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 18 มีนาคม 2014 เวลา 05:30 น.