ยินดีต้อนรับสู่เว็ปไซต์งานประกันคุณภาพการศึกษา
ข่าวกิจกรรม PDF Print E-mail
Written by Administrator   


วันที่ 21-23 กันยายน 2557 วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคามได้รับการตรวจ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบันจากสถาบันพระบรมราชชนก ชมภาพกิจกรรม

anigif

วันที่่17-18 มิถุนายน 2556 กลุ่มงานประกันคุณภาพการศึกาาจัดโครงการ อบรม
โครงการการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2555ในระหว่างวันที่ 19-21 เม.ย. 2554 ที่ผ่านมา วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม
ได้มีการประเมินคุณภาพภายในระดับกลุ่มงาน โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ของวิทยาลัยณ ห้องประชุมอินถวา วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม ชมภาพกิจกรรมทั้งหมด

Last Updated ( Tuesday, 24 March 2015 03:00 )
 
joomla templateinternet security reviews

อาจารย์พวงแก้ว   สาระโภค
หัวหน้ากลุ่มงานประกันและพัฒนาคุณภาพ
E-mail s_puangkaew@yahoo.com

รายงานการประเมินตนเองสภาการพยาบาล

รายงานประเมินตนเอง(SAR)เสนอ มข.

LINK หน่วยงาน

University template joomla by internet security review