กลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพ
PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   

เมื่อวันที่ 19-20 ธันวาคม 2556 วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม โดยกลุ่มงานยุธศาสตร์ฯได้จัด
โครงการองค์กรแห่งความสุข ครั้งที่ 1 : สัมพันธภาพ พลังกลุ่มและความสุข
ณ ห้องประชุมวศม. 2