กลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพ
PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   

 

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ"การบริหารความเสียงและควบคุมภายในหน่วยงาน"
ระหว่างวันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2560
ณ ห้องประชุมอินถวาโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
ณ ห้องประชุมวศม. 1