วิสัยทัศน์ พันธกิจ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   

วิสัยทัศน์
เป็นกลุ่มงานที่มุ่งพัฒนาแผนงาน เทคโนโลยีสารสนเทศ บุคลากรและคุณภาพของสถาบันให้เกิดแนวปฏิบัติที่ดี

พันธกิจ
๑. พัฒนานโยบายและแผนงานของวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม
๒. พัฒนาบุคลากรของวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม
๓. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม
๔.ส่งเสริมพัฒนาตรวจสอบคุณภาพสถาบันให้เป็นไปตามมาตรฐาน

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2015 เวลา 07:44 น.