ปณิธาน = ปัญญาเลิศ เทิดคุณธรรม นำคุณภาพ ::::::ค่านิยม= คิดดี ทำดี พูดดี ชีวี มีสุข
Get Adobe Flash player
Home หน้าหลัก

กิจกรรมนักศึกษา


เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคามร่วมกับ ชุมชนศรีมหาสารคาม ได้เข้าร่วมกิจกรรม

ประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2557

ภาพกิจกรรมค่ายเปิดประตูสู่รั้วอินถวา จิตอาสากล้าใหม่ด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ซึ้งจัดเครื่องเพื่อเตรียม
ความพร้อมสำหรับนักศึกษาใหม่ที่จะก้าวสู่การรายงานตัวเป็นนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่1 วศม.

ประชาสัมพันธ์ สำหรับ บัณฑิต รุ่นที่ 28 สำหรับการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ณ สวนอังพร กรุงเทพ

และการเข้าร่วมประชุมโครงการวิชาการศิษย์เก่า ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่นี่

หนังสือราชการเข้าร่วมรับพระราชทานปริญญาบัตร  คลิ๊ก

หนังสือราชการเชิญประชุมวิชาการศิษย์เก่า คลิ๊ก

เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2557กลุ่มงานกิจการนักศึกษา ร่วมกับ วิทยาลัยพยบาลศรีมหาสารคาม

ได้จัดกิจกรรมวันกตัญญู ครอบครัวอบอุ่น ขึ้น ณ หอประชุมวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม

โดยมี อาจารย์ ข้าราชกา เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 200 คน

โดยกิจกรรมมีการทำบุญตักบาตร การรดน้ำดำหัวผู้สุงอายุ และการรับประทานอาหารร่วมกัน


วันที่ 14 มีนาคม 2557 วิทยาลัยพยาบาลได้จัดพิธีมอบใบรายงานผลการศึกษาและอำลาสถาบัน

สำหรับนักศึกษา ชั้นปีที่4 รุ่นที่ 28 ที่สำเร็จการศึกษา จำนวน 57 คน โดยมี อาจารย์ ข้าราชการ ผู้ปกครอง

และ ตัวแทนจากต้นสังกัดเข้าร่วมแสดงความยินดี ซึ่งบรรยาการเป็นไปด้วยความยินดี

สำหรับบัณฑิตที่จบการศึกาาและพร้อมที่จะดูแลประชาชนต่อไป

วันที่ 25 ม.ค. - 3 ก.พ. 2557 วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม ได้เข้าร่วมกิจกรรมงานบุญเบิกฟ้า กาชาดประจำปี

ร่วมกับ จังหวัดมหาสารคามซึ่งมีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมพิธีเปิดงานกาชาดและการจับฉลากกาชาด คลิกชมภาพกิจกรรมระหว่างวันที่ 22-24 ธันวาคม วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม ได้จัดประชุมวิชาการ

เรื่อง ร้อยรักถักทอ ดูแลผู้สูงวัยด้วยหัวใจและสายใยผูกพัน ณ โรงแรม ตักศิลา จ.มหาสารคาม

โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 300 คน

โดยมีการนำเสนอผลงานด้านการดูแลผู้สุงอายุ ของผู้เข้าร่วมอบรม


anigif2222


วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2556 วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคามได้เข้าร่วมกิจกรรม บุญเบิกฟ้าและกาชาด ร่วมกับ

จังหวัดมหาสารคาม เพื่อสืบสานประเพณีท้องถิ่น ซึ่งจัดขึ้นทุกๆปี ของจังหวัดมหาสารคาม

โดยมี อาจารย์ ข้าราชการ และนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 100 คน

โดย นักศึกษาได้ร่วมแสดงบนเวที และได้รับความสนใจเป็นอย่างมากจากประชาชนที่มาร่วมงาน

ซึ่งทำให้นักศึกษาได้ประสบการณ์ต่างๆมากมาย


anigif4444


เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2555 วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคามร่วมกับ ชุมชนศรีมหาสารคาม ได้เข้าร่วมกิจกรรม

ประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2555 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมupdatesport

เมื่อวันที่ 25 ส.ค.2555 ชมรมกีฬา ร่วมกับกลุ่มงานกิจการนักศึกษา ได้จัดทำโครงการส่งเสริมสุขภาพ

อินถวาร่วมใจ ก้าวไกลสู่ ASEAN  ซึ่งมีนักศึกษา อาจารย์ และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 400 คน

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม Click

ดูวิดิทัศน์สรุปกิจกรรม Click

update

DSC08908

เมื่อวันที่20-26 พฤษภาคม 2555 อาจารย์และนักศึกษา ได้เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

และสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการประกันคุณภาพการศึกษาสำหรับนักศึกษา

ซึ่งจัดโดยสถาบันพระบรมราชชนก โดยสถานที่ได้จัดที่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี

ซึ่งนายเฉลิม  พันธ์จันทร์ ได้นำเสนอผลงานนักศึกษา ด้านการขับขี่ปลอดภัย ในโครงการ สอจร.

และได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ และรางวัลการจัดนิทรรศการมีชีวิต นักศึกษาพยาบาลได้รับรางวัล ชนะเลิศ


katong

เมื่อวันที่ 10 พ.ย.2554 วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม ร่วมกับชุมชนศรีมหาสารคารคาม

ได้เข้าร่วมกิจกรรมคืนสิบสองเพ็ญ เล่นโคมไฟ ใต้ประทีป ซึ่งจัดงานโดยเทศบาลเมือง

จ.มหาสารคาม ณ ริมคลองสมถวิล จ.มหาสารคามซึ่งมีอาจารย์ ข้าราชการ

เจ้าหน้าที่และนักศึกษา จำนวน 100 คนเข้าร่วม

และได้รับรางวัลผลการประกวดขบวนแห่ รองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้รับโลห์รางวัลและเงินรางวัล

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม Clickalt

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2554 นักศึกษาชมรมจริยธรรม เข้ารับโล่ห์รางวัลจาก พลเอกเปรม ติณสูลานนท์

จากการประกวด โครงงานคุณธรรม จริยธรรมระดับภูมิภาค หอประชุมเปรม ติณสูลานนท์ จ.นครราชสีมา

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม Click

alt

เมื่อวันที่  2-3 กันยายน 2554  กลุ่มงานกิจการนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมศึกษาดูงานใน

โครงการพัฒนาผู้นำนักศึกษามือใหม่ ซึ่งได้ไปดูงาน ที่วพบ.ชัยนาท และ วพบ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี

ซึ่งมีอาจารย์ และสโมสรานักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 60 คน ดูรายละเอียดเพิ่มเติม Click

alt


วันที่ 29 สิงหาคม คณะกรรมการเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม สำนักพระพุทธศาสนา จ.มหาสารคาม

ได้มาตรวจเยี่ยมวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคามด้านการเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม

โดยมีอาจารย์ ศิราณี อิ่มน้ำขาว รักษาการผู้อำนวยการ กล่าวต้อนรับและรายงานการเฝ้าระวังด้านวัฒนธรรม

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม Clickalt

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม ชมรมกีฬา กลุ่มงานกิจการนักศึกษา ได้จัดทำโครงการอินถวาเกมส์ ๒๐๑๑

โดยมีท่านอาจารย์ ดร.นฤมล เอนกวิทย์ ผู้อำนวยการ ได้เป็นประธานในพิธีเปิด

ซึ่งกิจกรรมจะเป็นการแข่งขันกีฬา ทั้งอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และศิษย์เก่า นักศึกษา ที่เข้าร่วมกิจกรรม

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด Click
Как видите, тут ""есть некоторое разнообразие.

Гнедой, послушный воле хозяина, стоит ""неподвижно, каждую минуту готовый либо отступить назад, "Скачать программу для активации программ"либо ринуться "Скачать цельная жизнь"вперед.

спросила она мягким тоном, в котором как будто послышалась снисходительность.

Один "Скачать моды на игру скайрим"из этих ""видов летучка европейская водится не только "Скачать сборник классическая музыка"в умеренных и тропических частях Атлантического океана, но и в "Рей брэдбери книги скачать"Средиземном море.

Осмелюсь доложить, "Рингтоны на будильник скачать бесплатно"господин фельдкурат,-донеслось из кухни,-один раз я его уже "Скачать серия книги этногенез"выставлял.

На Нижней улице за Флорианом он нашел хозяина Мелихарка.

Если "Краткое содержание матренин двор по главам"бы у кого-нибудь и возникло сомнение, то оно сразу рассеялось бы, стоило толстяку ""открыть рот, чтобы ""начать говорить что он и делал время от времени,-с таким произношением "Краткое содержание трилогия о кроше"говорят только в графстве Голуэй.

Хватит этих церемоний, ""подумал он.

Значит, горит проводка, понял Римо, ""который по опыту знал, что, начавшись с малого, такой "Скачать минусовку черный кот бесплатно"пожар может вмиг охватить салон, словно его "Скачать игры про рыцаре"специально оклеили самыми легковозгорающимися обоями.

Тревожные мысли вскоре развеяли наши сладкие грезы.

Фургон репортерской "Скачать игорь тальков летний дождь"бригады Четырнадцатого канала был "Учебник геометрии атанасян 10-11 класс"из металла.

Идет, и Римо, заглянув под каждое кресло, в последнем ряду обнаружил забившегося в угол террориста.

Тогда Америка не станет ограничиваться "Игры для мальчиков 7лет"одними враждебными высказываниями в адрес "Root app remover скачать"СССР и осуществит "Скачать табулатуры для guitar pro"свою угрозу на деле.

Да я и не "Ключ активации word 2010"хочу что-либо делать без тебя.

Пять, "Форсаж 5 на русском скачать музыку"поправил его сосед, до сих пор не "Скачать качков фото"принимавший участия в упражнениях.

Дух стихии это "Скачать диспетчер файлов скачать"не то же самое, что демон.

Римо насторожила именно его ""красота.

Если осуществляется перенос из одной реальности, ""из одной ""Вселенной в другую, необходимо объект переноса заменить другим предметом.

Но есть серьезные причины ""для того, чтобы сейчас "Скачать песни линкин парка"не заводить разговора об этом.

У меня есть кое-какая мелочь, сказала Элен.

Если "Программа для сжатия песен скачать"бы кто-то когда-то прежде сказал ему, что "Скачать боль моя моя боль"она станет старой и сморщенной, заболела ""раком или другой смертельной болезнью, погибла в катастрофе.

Остроконечные палатки ""лагеря были "Скачать петька 8 скачать"еще в тени, в глубокой расселине между ""Аламутом и противоположной горой.

И, понаблюдав за ней "Скачать игру быстро?"некоторое время, я получил впечатление, что она могла владеть им весьма "Скачать драйвер ati x1950gt"неплохо.

Но ей далеко до Елены Троянской!

У вас есть немного избыточного жира, сказал наконец Чиун, "Disciples перерождение crack"обращаясь к Берри.

В поле зрения появился наш "Годовой план работы детского сада"домик.

А когда я ему напомнил, что третьего дня мы еще были в Рабе, он ответил, что такие отговорки на него не действуют.

Правда твоя, не "Скачать темы на телефоны самсунг"нужен, отрезала Глория.

Они часто ловили их с помощью такой приманки и рассказывали, что пресмыкающиеся "Скачать заводную музыку"готовы следовать за визжащей собакой по лесу целыми милями, особенно старые самцы.

С надеждой ждали плеска весла и со "Скачать плеер читает все форматы"страхом воющего лая собаки.

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2555 วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคามร่วมกับ ชุมชนศรีมหาสารคาม ได้เข้าร่วมกิจกรรม

ประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2555

 
กระดานข่าว
บุคคลออนไลน์
We have 14 guests online
Copyright © 2011 ---วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 50 ถ. ผดุงวิถี ต. ตลาด อ. เมือง จ. มหาสารคาม 44000 โทร. 043-711411 โทรสาร 043-722404 Email Address smnc@smnc.ac.th All Rights Reserved.