ปณิธาน = ปัญญาเลิศ เทิดคุณธรรม นำคุณภาพ ::::::ค่านิยม= คิดดี ทำดี พูดดี ชีวี มีสุข
Get Adobe Flash player
Home หน้าหลัก

ภาพกิจกรรม

 

 

                  

                                  เมื่อวันที่ 17-18 สิงหาคม 2554 นางสาวศรัณยา ชุมพล และทีมงานนักศึกษา

ได้เข้าร่วมประกวดโครงงงานคุณธรรม จริยธรรม ระดับชาติ ที่ ม.เทคโนโลยีสุรนารี

โดยมุลนิธิ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ซึ่งผลการประกวดได้รับรางวัล ชนะเลิศลำดับที่ ๓

 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม Click

alt

 เมื่อวันที่ 5-6 สิงหาคม 2554 กลุ่มงานกิจการนักศึกษาได้อบรมผู้นำนักศึกษา

ในหัวข้อ ผู้นำนักศึกษากับการประกันคุณภาพการศึกษา

 โดยท่านผู้อำนวยการ นฤมล เอนกวิทย์ เป็นประธานในพิธี ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

          

โครงการ มอบหมวก แถบหมวก และเข็มชั้นปี และสืบสานประเพณีวิชาชีพพยาบาล

สำหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ ๒ รุ่นที่ ๒๘ วันที่ ๗ ก.ค. ๒๕๕๔

teacher

ภาพกิจกรรม โครงการสดุดี พระคุณครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔

และกิจกรรมรับน้องภาคสนามวันที่ ๓๐ มิ.ย. ๕๔ ดูภาพเพิ่มเติมClick

leader

ภาพกิจกรรมการอบรมพัฒนาผู้นำนักศึกษามือใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔

วันที่ ๒๔-๒๖ มิถุนายน ณ ตั้มโฮม รีสอร์ท อ.นาดูน จ.มหาสารคาม ดูเพิ่มเติม Click

 เมื่อวันที่ 26 พ.ค 2554 วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคามได้จัด กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา เพื่อก้าวสู่วิชาชีพยาบาล โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรม ทำนุบำรุงและสร้างเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพพยาบาลโดยมี ดร.นฤมล เอนกวิทย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยผู้ปกครอง นักศึกษาใหม่ ข้าราชการเจ้าหน้าที เข้าร่วมพิธีกันอย่างพร้อมเพรียง ณ หอประชุมวิทยาลัพยาบาลศรีมหาสารคาม ชมภาพกิจกรรมทั้งหมด

ภาพกิจกรรม โครงการบูรณาการกิจกรรม สร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักศึกษา

และจรรยาบรรณวิชาชีพกับพันธกิจ วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม

ดูเพิ่มเติมปี๒ รุ่นที่ ๒๘ Click

ดูเพิ่มเติมปี ๑ รุ่นที่ ๒๙ Click

 

ในวันที่ 30 เม.ย.- 1 พ.ค. 2554 วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม ได้จัดกิจกรรมจิตอาสา โครงการพัฒนาคุณลักษณะการเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม ที่ศูนย์อพยบ อ.ปราสาท (นิคมสร้างตนเอง) และ อ.กาบเชิง ([บ้านคูตัน) จ.สุรินทร์ โดยทีม อาจารย์ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม ชมภาพกิจกรรมทั้งหมด

 

วันที่ 29 มีนาคม 2554 วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม โดย ดร.นฤมล เอนกวิทย์ ผู้อำนวยการ ได้จัดโครงการอบรมฟื้นฟูวิชาการและพัฒนาสมรรถนะพยาบาลเวชปฏิบัติ โดยมี นายแพทย์ สุริยา รัตนปริญญา สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานกล่าวเปิดงานในพิธี ณ โรงแรมตักสิลานคร อ.เมือง จ.มหาสารคาม

 

ในวันที่ 28 มกราคาม 2554 ดร. นฤมล เอนกวิทย์ ผู้อำนวยการ วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม พร้อมด้วย อาจารย์ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ได้เข้าร่วมพิธีเปิดงานกาชาดปี 2554

 

โครงการบริการวิชาการ

 

วันลอยกระทง 21 พ.ย. 53

 

โครงการสดุดีพระคุณแม่

 

โครงการอินถวาเกมส์ 2553

 

โครงการมอบแถมหมวก ติดเข็ม แถบชั้นปี 9 ก.ค. 53

 

โครงการทำสัญญา กยศ.รายใหม่ วันที 2 กรกฏาคม 2553

 

โครงการรับน้องใหม่ เมื่อวันที 1 กรกฏาคม 2553

Из "Скачать современные музыки"этого ничего не вышло лошадь не только не подошла, а, наоборот, "Краузе скачать скачать"испугалась; едва она услышала этот зов, как выронила траву изо рта, затрясла головой и испуганно захрапела; казалось, "Скачать мелодии на мобильные"она боялась этого звука гораздо больше, чем койотов и коршунов.

Интеллигентных людей ""нужно назначать именно на кухню для "Сборник татарскии скачать"большего богатства комбинаций, ибо дело не в том, как варить, а в том, чтобы с любовью "Скачать песни капкан"все это комбинировать, приправу, например, и "Скачать модели для игроков для ксс"тому подобное.

На улице тихо, как в мертвецкой.

Это будут решать теперь, и я думаю, что вам, господин "Песни приколами скачать"лейтенант, тоже следует высказаться по этому ""вопросу.

Я слышал, как индеец снова выстрелил, склонившись над распростертым телом ""негра.

У обычных рыб нет шеи, у этой же шея как будто была.

Все в той же просторной куртке ""и широкополой белой ""шляпе, он сидел как ни в чем не бывало, будто в ""глаза никогда не видел банкомета и ""крупье, и лихо "Программ проектирования домов скачать"понтировал, по обыкновению пересыпая свою речь простонародными "Скачать программу просмотра изображения"словечками.

Этот вопрос возник у всех одновременно.

и синюю в синее ""гнездо соответственно.

Или что-нибудь еще, добавила ""Консуэло.

На борту его была одна-единственная атомная бомба, и "Бесплатные игры экшен скачать"пилоты уже сидели в кабине самолета, ""проверяя перед полетом бортовые системы.

Остальные укрылись за броней машины и пытались вести ответный огонь из-под колес.

Да уж, это "Охота игра 2011 скачать"такие паршивцы, верно я говорю ""согласился сторож.

Клянусь, я никому не проболтаюсь.

Две собаки увидели его, когда он ""шел от дома к воротам с ""чемоданом, полным денег, и почему-то страшно перепугались.

Д'Отвиль согласился со "To the moon русификатор"мной и посоветовал остаться.

Он опасался "Μtorrent скачать программу"солнечных закатов, когда неверное освещение играло злые шутки "(лия киргетова ничья скачать)"с его восприятием высоты, и боялся восходов, когда ""лучи солнца ""могли неожиданно ослепить пилота в открытой кабине.

Гляди, Карли, там ""целая машина легавых, предупредил Джонни, когда они вышли на улицу.

Нет, нужно "Скачать карту белоруссии для навитела"постараться найти другой путь.

Через некоторое время он "С торрента скачать контер страйк скачать"вернулся и принес "Hp laserjet 1005 драйвер"с собой связку теронических "Ключ саламандры трейлер"гранат.

Один лишь Ли Пяо продолжал как ни "Звезда по имени солнце цой виктор скачать"в чем не "Кубики скачать игра"бывало раз в неделю появляться у меня, чтобы "Скачать карты украины на навител навигатор"поиграть во "Бифиформ инструкция по применению цена"что-нибудь и побеседовать.

Но атмосферу и ландшафт оставьте в "Скачать видео приколы нарезки видео"покое.

Возможно, в твоих словах что-то "Клубная музыка 2012 сборники скачать"есть, ответил он.

Только на лице крестоносца появилась горькая саркастическая усмешка.

Last Updated (Sunday, 21 April 2013 12:06)

 
กระดานข่าว
บุคคลออนไลน์
We have 2 guests online
Copyright © 2011 ---วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 50 ถ. ผดุงวิถี ต. ตลาด อ. เมือง จ. มหาสารคาม 44000 โทร. 043-711411 โทรสาร 043-722404 Email Address smnc@smnc.ac.th All Rights Reserved.