ปณิธาน = ปัญญาเลิศ เทิดคุณธรรม นำคุณภาพ ::::::ค่านิยม= คิดดี ทำดี พูดดี ชีวี มีสุข
Get Adobe Flash player
Home กล่องแสดงความคิดเห็น

กล่องแสดงความคิดเห็น


กล่องแสดงความคิดเห็น
ดีมาก
66  75%
มาก
11  12.5%
ปานกลาง
4  4.5%
พอใช้
1  1.1%
ปรับปรุง
1  1.1%

Number of Voters  :  88
First Vote  :  Monday, 09 October 2006 20:01
Last Vote  :  Saturday, 01 July 2017 21:36
กระดานข่าว
บุคคลออนไลน์
We have 2 guests online
Copyright © 2011 ---วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 50 ถ. ผดุงวิถี ต. ตลาด อ. เมือง จ. มหาสารคาม 44000 โทร. 043-711411 โทรสาร 043-722404 Email Address smnc@smnc.ac.th All Rights Reserved.