#
เลือกแปลภาษา
สถิติผู้เข้าเยี่ยมชมเว็ปไซต์
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday46
mod_vvisit_counterYesterday72
mod_vvisit_counterThis week46
mod_vvisit_counterLast week598
mod_vvisit_counterThis month2084
mod_vvisit_counterLast month2144
mod_vvisit_counterAll days584859

Online (20 minutes ago): 1
Your IP: 10.1.100.254
,
Today: พ.ค. ๒๘, ๒๕๖๐
ขณะนี้มีบุคคลออนไลน์
เรามี 17 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ข่าวกิจกรรม วศม.


ในระหว่างวันที่ 20 มีนาคม-14 เมษายน 2560 วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคามได้จัดการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัวและหลักสูตรผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว ... read more

ในวันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2560 วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคามได้จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ"การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในหน่วยงาน" ณ ห้องประชุมอินถวา วิทยาลลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม ... read more

ในวันที่ 19-20 มกราคม 2560 วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคามได้จัดโครงการพัฒนาเครื่องมือประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ ณ หอประชุมวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม ... read more

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านบริการวิชาการสุขภาพผู้สูงอายุได้จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาและงานสังสรรค์ผีใหม่ผู้สูงอายุอำเภอเมืองมหาสารคามประจำปี 2560 ในวันที่ 13 มกราคม 2560 ณ วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม ... read more

โครงการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสร้างความสามารถคี จัวหวัดมหาสารคาม(สภากาแฟ)วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 ดำเนินการโดย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม โรงพยาบาลมหาสารคาม วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม ณ หอประชุมวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม ... read more
by camp26
Article Index
โครงการ/อบรม/ประชุม/สัมมนา /
หน้า #
All Pages


 1.หนังสือราชการแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าอบรมเวชปฏิบัติ รุ่นที่ 22 และ รุ่นที่ 23  (วันที่ 11 เมษายน 2560)
   1.1 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาเวชปฏิบัติทั่วไป(การรักษาโรคเบื้องต้น)รุ่นที่ 23 
   1.2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาเวชปฏิบัติทั่วไป(การรักษาโรคเบื้องต้น)รุ่นที่ 22 
 2.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเช้าอบรมเวชปฏิบัติ รุ่นที่ 22 และ รุ่นที่ 23(วันที่ 10 เมษายน 2560) 

   - หนังสือประชาสัมพันธ์หลักสูตรผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว
   - หนังสือแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรมหลักสูตรผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว
   - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าฝึกอบรมหลักสูตรผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว
 
  - แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าอบรมการพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว
  - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าอบรมหลักสูตรการพยาบาลเวชครอบครัว
  - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าอบรมหลักสูตรการพยาบาลเวชครอบครัว 
  - ประกาศขยายเวลารับสมัครและเลื่อนระยะเวลาการจัดอบรมเวชปฏิบัติ
  - ดาวน์โหลดใบสมัครการพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว

   - หนังสือประชาสัมพันธ์หลักสูตรการฝึกอบรมประจำปี 2560

   - ดาวน์โหลดเอกสารใบสมัครหลักสูตรฝึกอบรมประจำปี 2560
  
- กำหนดการกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาผู้ช่วยพยาบาล(PN)รุ่นที่2 ปีการศึกษา 2560
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษาในหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล(รอบที่2)
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล(รอบที่2)
- ประกาศเรื่องระเบียบการแต่งการสำหรับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล(PN)  
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนหลักสูตรประกาศนียบัตรผุ้ช่วยพยาบาล(รอบที่2)  
- หนังสือประชาสัมพันธ์หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลรุ่นที่2
 -ดาวน์โหลดเอกสารประชาสัมพันธ์หลักสูตร

- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล

 - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์หลักสูตร PN รุ่นที่ 2
  - ประชาสัมพันธ์แจ้งเปลี่ยนกำหนดการหลักสูตร PN รุ่นที่ 2
  - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล(PN)


-ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ 2559
-เกณฑ์การนำเสนอผลงาน Poster-Oral presentation วิจัย ในการประชุมวิชาการ 59
-ดาวน์โหลดหนังสือตอบรับการเข้าร่วมประชุมวิชาการ
- กำหนดการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย
- ดาวน์โหลดหนังสือราชการเชิญประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย  
- ดาวน์โหลดใบสมัครการประชุมวิชาการประจำปี2559และนำเสนอผลงานวิจัย
- ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมฟื้นฟูเวชปฏิบัติ รุ่นที่4 Udate วันที่ 2 พ.ย. 59 
- ดาวน์โหลดในสมัคร
- กำหนดการโครงการ

-หนังสือประชาสัมพันธ์อบรมฟื้นฟูเวชฯรุ่น4


  เอกสารประกอบการบรรยายโครงการอบรมฟื้นฟูวิชาการสำหรับเวชปฏิบัติ รุ่นที่ 4 
  - ประกาศรายชื่อผู้ลงทะเบียนโครงการอบรมฟื้นฟูวิชาการสำหรับเวชปฏิบัติ
  - หนังสือราชการโครงการ
  - ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ
  - กำหนดการจัดโครงการ


- หนังสือแจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง รุ่นที่2
- ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง รุ่นที่2
- ตารางการฝึกอบรม 
     - ภาคทฤษฏี
     - ภาคปฏิบัติ


- โครงการเสริมสร้างสมรรถนะในการปฏิบัติงานให้มีความเชี่ยวชาญกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ
   พัฒนาการเรียนการสอนอย่างสร้างสรรค์(Creative thinking)วันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙  
   เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมอินถวา วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม
  

- ประกาศรางวัลผลการนำเสนอวิจัยในการประชุมวิชาการ

ประจำปี 2558

 -รายชื่อวิจัยที่ผ่านการคัดเลือกนำเสนอในการประชุม
วิชาการประจำปี 2558 เรื่อง “R2R สู่การพัฒนาคุณภาพการบริการ”

 
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผุ้ช่วยพยาบาล  
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์เข้าศึกษาหลักสูตรผุ้ช่วยพยาบาล 
 - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรผุ้ช่วยพยาบาล 
 - กำหนดการรับสมัครหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล หลักสูตร 1 ปี
 - ดาวน์โหลดในสมัคร 
-  ขอเชิญประชุมเพื่อรับฟังการชี้แจงการเข้าอบรมหลักสูตรการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย 
    -  สาธารณะสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
    -  สาธารณะสุขจังหวัดร้อยเอ็ด

 


- ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการสอนการอบรมฟื้นฟูเวชฯรุ่นที่ 2
- ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าอบรมฟื้นฟูเวชฯรุ่น 2 
ประกาศรายชื่อผู้อบรมฟื้นฟูเวชฯรุ่น 2 ผู้ที่ชำระเงินและยืนยันแล้ว Update 16 มิ.ย. 58
หนังสือราชการตอบรับ การเข้าอบรมโครงการฟื้นฟูเวช รุ่น 2 
- ประกาศรายชื่อเวชฯรุ่น2 ผู้ที่รายชื่อผุ้สำรอง(กรุณาชำระเงินและส่งหลักฐานภายในวันที่29พ.ค.58มิฉนั้นจะตัดสิทธิ์การเข้าอบรม)

  

 

 
- ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมฟื้นฟูเวชปฏิบัติ 2558 รุ่นที่ 1ระหว่างวันที่ 25-29 พ.ค. 2558 

 

- เอกสารประชาสัมพันธ์  
- กำหนดการประชุม 
- ใบสมัครเข้าร่วมประชุม 
- เกณฑ์การส่งผลงานทางวิชาการ 
- รูปแบบการเขียนผลงานวิชาการ
- ประกาศรายชื่องานวิจัยที่ผ่านการคัดเลือกนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ 2557
   เรื่อง "เชื่อมประสานการพัฒนาคุณภาพการดูแลโรคเรื้อรัง"
(ฉบับแก้ไข) ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุมโครงการครอบครัวอีสาน


เอกสารที่แนบมา
1. แผ่นพับประชัมพันธ์โครงการ
2. ใบตอบรับการเข้าอบรม (รายบุคคล)

 - ดาวน์โหลดคู่มือการอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสารธารณสุขระดับต้นรุ่นที่ 24 ประจำปี 2557
ดาวน์โหลด Portfolio การอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสารธารณสุขระดับต้นรุ่นที่ 24 ประจำปี 2557 
 

   - ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรม
       หมายเหตุ : ให้ผู้มีรายชื่อในประกาศมารายงานตัวในวันที่ 14 มีนาคม 2557 พร้อมนำเอกสาร
                        หลักฐานมาด้วย ดังนี้ 1. หนังสือส่งตัวจากต้นสังกัด
                                                      2. ค่าลงทะเบียน 23,000 บ.(ผู้ที่ได้โควต้าไม่ต้องชำระค่าลงทะเบียน)
    - ตารางการฝึกอบรม

แก้ไขล่าสุด (วันพุธที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๑:%M น.)

 
ข่าวสารจาก สบช.
รายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือน
Facebook
FF
เครือข่ายวิทยาลัยพยาบาล
 

 
สำหรับสมาชิกดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสาร

แบบฟอร์มสำหรับอาจารย์และนักศึกษา

*อาจารย์สามารถเข้าระบบ ล็อกอิน โดยใช้ usename/password เดียวกันกับระบบ MIS*

ค่านิยม 12 ประการ
Link หน่วยงาน