Get Adobe Flash player
เลือกแปลภาษา
สถิติผู้เข้าเยี่ยมชมเว็ปไซต์
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday3
mod_vvisit_counterYesterday84
mod_vvisit_counterThis week335
mod_vvisit_counterLast week568
mod_vvisit_counterThis month1607
mod_vvisit_counterLast month2658
mod_vvisit_counterAll days658974

Online (20 minutes ago): 2
Your IP: 10.1.100.254
,
Today: พ.ย. ๒๐, ๒๕๖๒
ขณะนี้มีบุคคลออนไลน์
เรามี 3 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ข่าวกิจกรรม วศม.


รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม ร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการ MOU 13 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรมมิราเคิล ... read more

โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการสอนสำหรับอาจารย์พิเศษสอนภาคปฏิบัติ ประจำปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 18-22 พฤศจิกายน 2562 ณ วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม ... read more

The 2019 student exchange program will be implement in the first semester of the 2019 -2020 academic year (September 2019) ... read more

วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม ยินดีต้อนรับ คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรและระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 22 - 23 สิงหาคม 2562 ... read more

โครงการพัฒนาศักยภาพทีมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพีวิตระดับอำเภอ จัวหวัดมหาสารคามและร้อยเอ็ด (เขตสุขภาพที่7)ณ โรงแรมเอสตะวัน อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม วันที่ 15-16 สิงหาคม 2562 ... read more
by camp26

-ประกาศรายชื่อผู้ผ่านกรประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ จัางเหมา
บริการบุคคลธรรมดา ประจำปีงบประมาณ 2563 (รอบที่ 2)

- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ จ้างเหมา
บริการบุคคลธรรมดา ประจำปีงบประมาณ 2563

- ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการธรรมดา ประจำปีงบประมาณ 2563
-ประากาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ จ้างเหมา
บริการบุคคลธรรมดา ประจำปีงบประมาณ 2563

-ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินฯ(จ้างเหมาบริการ) ประจำปีงบประมาณ2563
-ประกาศรับสมัครเพื่อจ้างเหมาบุคคลธรรมดา ประจำปีงบประมาณ 2563

- ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาบรืการทำความสะอาด
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-biffing)

- ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริหารทำความสะอาดด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรินิกส์(e-bidding)ประจำปีงบประมาณ2563
-สรุปผลการดำเนินการจักซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม พ.ศ.2562
-รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจักจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2562
-รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2562 

-ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ
-ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ
-ประกาศรับสมัครและคัเดลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเพื่อเข้ารับราชการ
-ยกเลิกประกาศรับสมัครและคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
- ประกาศรับสมัครและคักเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเพื่อเข้ารับราชการ
- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
- ขออนุมัติรายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบลงทุน ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
- ประกาศรายชื่อปผู้ผ่านการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ(ครั้งที่1)มีสิทธิเข้าระเมินครั้งที่2 นักทรรพยากรบุคคล 
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธื์และไม่มีสิทธ์เข้าประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษาะ และสมรรถนะ(ครั้งที่1)นักทรัพยากรบุคคล

- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา
ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 2

- ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
-ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ จ้างเหมาบริหารบุคคลธรรมดา
ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 2

-แผนจัดซื้อจัดจ้างหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2562 
-ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ประจำปีงบประมาณ 2562
-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
-ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
- ประกาศรับสมัครเพื่อจ้างเหมาบุคคลธรรมดา ประจำปีงบประมาณ2562(ครั้งที่2)

-ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถทักษะและสมรรถนะจ้างเหมาบริการประจำปี2562
-ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าประเมินความรู้ความสามารถทักษะและสมรรถนะจ้างเหมาบริการประจำปี2562
-ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
-ประกาศรับสมัครเพื่อจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ประจำปีงบประมาณ 2562  

-ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ด้วยวิถีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
-ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริหารทำความสะอาดด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอสิกส์(e-bidding)
-ประกาศเรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครภัฑณ์ไฟฟ้าและวิทยุ
-ประกาศเรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครภัฑณ์โฆษณาและเผยแพร่
-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการประกวดราคาซื้อครุภัฑณ์การศึกษาด้วยวิธีประการราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

-ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)ประจำปีงบประมาณ2562
-ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
-ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง(จ้างทำผ้าม่านสำหรับอาคารใหม่ตึก 5 ชั้น จำนวน 1 งาน)
-ร่างประกาศราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์(e-bidding)
-ประกาศประกวดซื้อครุภัรฑ์การศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาแบบอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
- ประกาศราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์(e-bidding)
- ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์(e-bidding)
- ร่างประกาศราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรินิกส์(e-bidding)
- ร่างประกาศราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์(e-bidding)
- ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์(e-bidding)
- ประกาศแผนจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ระบบกรมบัญชีกลาง

- ประกาศอนุมัติแผนจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 2561
รายงานผลการวิเคราะห์ผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 - แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 หมวดงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกรับย้าย/โอนตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ(ด้ายการสอน)
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับคัดเลือกเพื่อรับย้าย/โอนตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ(ด้านการสอน)
- ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้าย/โอนให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ(ด้านการสอน)
- ประกาศเรื่องการขายพัสดุชำรุดวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม ประจำปี2561

-รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2560
- ราคากลางการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน รรายการกระดาษถ่ายเอกสาร 80 แกรม A4
-รายงานผลการดำเนินการจัดซื้ัอจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคมและและพฤศจิกายน2560

- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนปีงบประมาณ 2560(ไตรมาสที่ 3)
- การวิเคราะห์ผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง เฉพาะงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์และที่ดินสิ่งก่อสร้าง)
  สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2560

- ประกาศผู้ชนะเการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์
- ประกวดซื้อครุภัณฑ์การการศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป
- รายงานผลการปฏิบัติตามแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2560
 - แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560


 
ข่าวสารจาก สบช.
รายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือน
Facebook
FF
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสาร

แบบฟอร์มสำหรับอาจารย์และนักศึกษา

*อาจารย์สามารถเข้าระบบ ล็อกอิน โดยใช้ usename/password เดียวกันกับระบบ MIS*

ค่านิยม 12 ประการ
Link หน่วยงาน