Get Adobe Flash player
เลือกแปลภาษา
สถิติผู้เข้าเยี่ยมชมเว็ปไซต์
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday11
mod_vvisit_counterYesterday76
mod_vvisit_counterThis week331
mod_vvisit_counterLast week544
mod_vvisit_counterThis month1480
mod_vvisit_counterLast month2443
mod_vvisit_counterAll days618780

Online (20 minutes ago): 1
Your IP: 10.1.100.254
,
Today: ก.ค. ๑๙, ๒๕๖๑
ขณะนี้มีบุคคลออนไลน์
เรามี 15 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ข่าวกิจกรรม วศม.


ประชุมเชิงปฏิบัติการ Research Grant Writing Workshop ระหว่างวันที่ 16-17 ก.ค. 2561 ณ ห้งงประชุมอินถวา ... read more

คลิกติดตามข่าวสาร ... read more

เมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา ดร.นฤมล เอนกวิทย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตร โครงการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ ๒๓ ณ หอประชุมวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม ... read more

โครงการฝึกอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น โรงพยาบาลมหาสารคามร่วมกับวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม จัดขึ้นในวันที่ 12-23 มีนาตม 2561 ณ วิทยาลัยพยาบลศรีมหาสารคาม ... read more

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.นฤมล เอนกวิทย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม รับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2560 วันที่ 2 เมษายน 2561 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล ... read more
by camp26


- ดาวน์โหลดตารางการนิเทศการศึกษาภาคปฏิบัติ ปีการศึกษา 2560


- ดาวน์โหลดเอกสารประเมินผลการปฏิบัติงานวงรอบที่ 2 ประจำปี 2560
- ดาวน์โหลดเอกสารการประเมิน ปม.6 วงรอบที่ 1 ประจำปี 2560
- ดาวน์โหลดเอกสารประเมินผลการปฏิบัติงานวงรอบที่ 1 ประจำปี 2560 
-ดาวน์โหลดเอกสารกรณีศึกษาและใบงานระดับสถาบันในการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ประเมินคุณภาพการศึกษา(necnet)
-ดาวน์โหลดเอกสารกรณีศึกษาและใบงานระดับหลักสูตรในการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ประเมินคุณภาพการศึกษา(necnet)
- ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาอาจารย์ในสังกัด สบช. ประจำปี 2560  
 รายงานการประเมินตนเองระดับสถาบัน (Self Assessment Report)ประจำปีการศึกษา 2558
รายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาประจำปีการศึกษา 2559

 โหลดแบบฟอร์มการประเมินผลการปฏิบัติงาน วงรอบที่ 2/2559  โหลดแบบฟอร์มและตารางกำหนดการการมอบหมายงานในหน้าที่ตามโครงสรางการบริหารใหม่ประจำปีการศึกษา 2559-2561
 ประชาสัมพันธืการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งรองผู้อำนวยการ/หัวหน้ากลุ่มวิชา/หัวหน้ากลุ่มงาน/งานตาม
     โครงสร้างการบริหาร ปรจำปีการศึกษา 2559-2563

 ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนอาจารย์พยาบาลสมัครเป็นสมาชิกสมาคมพยาบาลเกียรติคุณไทย
 ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนอาจารย์พยาบาลสมัครเพื่อรับรางวัล"หม่อมจืต บุรฉัตร"รางวัลเสริมสร้างคนดีมีคุณธรรม ประจำปี 2559

ปฏิทินการประเมินผลการปฏิบัติราชการเพื่อเลือนเงินเดือนของข้าราชการประจำปี2559 
ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนบุคลกรสมัครรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นโรงเรียนผดุงนารี ประจำปี 2559
ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนบุคลากรสมัครรางวัลปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย ประจำปี 2559
 ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนบุคลากรสมัครรางวัลพยาบาลดีเด่น"รางวัลศรีสังวาลย์"ประจำปี 2559

 ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนบุคลากรสมัครรางวัลสตรีตัวอย่างแห่งปี ประจำปี 2558

 ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนบุคลากรสมัครโครงการข้าราชการต้นแบบ "คนดีของแผ่นดิน
 ปฏิทินแผนการประชุมวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ 2559
 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

 แบบฟอร์มรายงานตนเองด้านบริการวิชาการ
ปฏิทินการประเมินผลการปฏิบัติราชการเพื่อเลือนเงินเดือนของข้าราชการ
 ปฏิทินการประเมินผลการปฏิบัติราชการเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ
 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินการปฏิบัติราชการ
 แบบรายงานการประเมินตนเองด้านการนำความรู้ไปในการสอนและปฏิบัติงาน
 ปฏิทินการประเมินผลการปฏิบัติราชการเพื่อเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการ
 แบบฟอร์มรายงานตนเองด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 


 ดาวน์โหลด ตัวชี้วัดผลงาน(KPI)รายบุคคลวงรอบที่1 ประจำปีงบ2557
 ดาวน์โหลดแบบฟอร์มประเมินสมรรถนะ ประจำปี 2557
 ประกาศกำหนดส่งโครงวิจัย ผลงานวิชาการ หนังสือตำรา ประจำปีงบ2557


ประกาศเปลี่ยนแปลงตารางการประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน 2556
แบบรายงานการดำเนินงานด้านบริการวิชาการ วงรอบที่ 2 ปีงบประมาณ 2556
ตัวอย่างแบบรายงานการประเมินตนเองด้านการวิจัยวงรอบที่ 2 ปีงบประมาณ 2556
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายการประเมินผลการปฏิบัติงานรายบุคคลรอบที่ 2 ปีงบประมาณ2556
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม แบบสำรวจความต้องการในการพัฒนาตนเองประจำปี 2557-2559


?ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม มอบหมายงานในหน้าที่ราชการและมอบทรัพย์สินในงาน


?ขอเชิญทุกท่านเข้าทำแบบประเมินดัชนีชี้วัดความสุขและให้พิมพ์
?????? หน้าที่กรอกข้อมูลและพิมพ์ผลคะแนนส่งงานHRD คลิกทำแบบประเมิน??
?ประกาศผู้ที่มีความสนใจสมัครขอรับทุนรัฐบาลระดับ ป.โท ป.เอก
??????? และการอบรมระยะสั้นในต่างประเทศ? ดาวน์โหลดแบบฟอร์มสมัคร?


?ประกาศขอเชิญส่งโครงร่างวิจัยเพื่อขอรับทุนสนันสนุนจาก (สสส.)?ประกาศเรื่องนโยบายประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2555
?ประชาสัมพันธ์จาก สบช. เรื่อง การสรรหาผู้สมัครรับทุนไปศึกษา/ฝึกอบรม/ดูงาน/สัมนา
????? ประจำปี 2556 งวดที่ 1
?

ประชาสัมพันธ์ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้ารับการอบรมในโครงการอบรมฟื้นฟูวิชาการ
??????ณ? คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
?


??ประชาสัมพันธ์ผู้สนใจสมัครเข้ารับการอบรมในโครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกษฤ
?? เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาฯ
????- ประกาศรับสมัครเพื่อเข้ารับการศึกษาต่อระดับหลังปริญญาเอก ณ สหรัฐอเมริกา ?
?-?เชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนากระทรวงสารธรณสุข: การพัฒนาจิตให้เกิดปัญญาและสันติสุข
??- ?ดาวน์โหลดตารางนิเทศการฝึกภาคปฏิบัติประจำปีการศึกษา2554

?- ดาวน์โหลดแบบฟอร์มแผนการสอนประจำปีการศึกษา?
? -?ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันครบรอบสถาปนาวิทยาลัยฯ29ปี ในวันที่30ธันวาคม2554 ณ หอประชุมวิทยาลัยฯ
??-?เชิญผู้สนใจสอบวัดความรู้ด้านภาษาอังกษฤ?ณ สถาบันการต่างประเทศ สมัครได้ที่งานHRDภายในวันที่4มกราคม2554
??-?ขอเชิญอาจารย์ที่สนใจสมัครอบรมโครงการพัฒนาศักภาพด้านภาษาอังกฤษ
???? รับสมัครภายในวันที่ 16 ธ.ค.2554ที่งานHRD?ดูรายละเอียด?
??- ?ดาวน์โหลดตารางนิเทศการฝึกภาคปฏิบัติประจำปีการศึกษา2554


-??ตัวอย่างการจัด มคอ.3 วิชาการ
-?ขอเชิญชวนลงชื่อถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
คลิกถวายสัตน์ปฏิญาณฯออนไลน์?
? -?แจ้งอาจารย์ที่ประสงค์ศึกษาต่อระดับปริญญาโท-เอก?ปี2555 กรุณาส่งแบบแสดงความจำนงที่งานHRDภายในวันที่ 10 พ.ย. 2554
พยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ1(หลังจากการวิพากษ์ ผศ.ดร.ไพศาล ให้ส่งวันที่ 3 พ.ย. 2554)
หรือโหลดได้ที่เว็ปกลุ่มวิชาการ?
??-? กำหนดประชุมจัดทำภาระงานของอาจารย์และทบทวนตัวชี้วัดการปฏิบัติงานและหน้าที่ความรับผิดชอบรายบุคลประจำปีงบประมาณ 2554 อ่านรายละเอียด?
??- ?เปิดรับสมัครทุนการศึกษาปริญาเอกหลังสูตร?Doctoral Program in Health and Welfare(Nursing/ Public Health)ประเทศสวีเดน
?
?
?

?
?

??เรียนเชิญอาจารย์ทุกท่าน เข้าร่วมอบรม จรรยาบรรณนักวิจัยและจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ วันพฤหัสบดีที่ 16 ?ธันวาคม 2553 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมอินถวา วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม?

?ข่าวประสัมพันธ์จากชมรมศิษย์ วศม. อ. ภรรวษา จันทศิลป์ ประธานชมรมศิษย์ฯ ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญพี่น้องชาว วศม. ทุกท่านร่วมกิจกรรม ชมรมศิษย์ วศม. ทำความดีเพื่อพ่อ ในวันที่ 4-5 ธ.ค.53? ณ อ.วังหิน จ.เลย ในโอกาสนี้ ขอเชิญทุกท่านร่วมบริจาคเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม/สมุด-หนังสือ/อุปกรณ์กีฬา/สมทบ ทุนการศึกษา หากท่านสนใจเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว โปรดติดต่อ อ.สุภาพร ประนัดทา โทร. 0473-711411 ต่อ 106 E-mail: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน ??[?22 พ.ย. 53]

 • วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคามยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน จากสถาบันพระบรมราชชนก? กำหนดการ
 • ประกาศ? ขอเชิญอาจารย์ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ทุกท่านเข้าร่วมโครงการ สดุดีพระคุณครู มอบแถบหมวก?และเข็มชั้นปี ในวันที่ 1 กรฏาคม 2553 ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๓ กำหนดการ??

 • ขอแสดงความยินดี ศิษย์เก่าที่ได้รับประกาศเกียรติคุณ?

 • ด้วยงานเทคโนฯ จะจัดอบรมการจัดการเรียนการสอนบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต E-Learning ในระหว่างวันที่ ๒๘-๒๙ มิถุนายน ๕๓ นี้ ณ ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ ชั้น ๒ โดยวิทยากร รูปหล่อ ใจดี อ.ชาลี ศิริพิทักษ์ชัย และคณะ จึงขอเรียนเชิญอาจารย์ทุกท่านเข้าร่วมการอบรมตามวันเวลา ดังกล่าว?รายละเอียด?

 • ?ยินดีต้อนรับผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก ๑. ผศ.ดร.วลัยพร? นันท์ศุภวัฒน์ คณบดี คระพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยหมาสารคาม? ๒.ดร.เมธิน ผดุงกิจ? อาจารย์ระดับ ๗ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๒ ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๓ รายละเอียด?

 • ประกาศ? เรื่ิอง? ขอเลื่อนกำหนดการประชุม? Close? meeting เพื่อรับผลการประเมินคุณภาพภานในโดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพในวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม จากวันที่ 14 มิ.ย.53 เวลา 15.00-16.00 น. เป็น?15 มิ.ย.53 เวลา 09.000-10.00 น.

 • ประกาศ? เรื่อง? แบบฟอร์มขออนุมัติการจัดซื้อจัดจ้าง

 • ประกาศ? เรื่อง แจ้งเลื่อนพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปี 2552 เป็นประมาณเดือนกันยายน? 2553? เนื่องจากทรงพระประชวร??ตามประกาศที่แนบมาพร้อมนี้

 • ประกาศ เรื่อง? กำหนด การประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2552 โดยกรรมการประเมินคุณภาพภายในวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม ระหว่างวันที่ 7-10 มิ.ย. 2553 ขอเชิญคณาจารย์และบุคลากรทุกท่านเข้าร่วมรับฟังสรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2552 ในวันที่ 14 มิ.ย. 2553 เวลา 14.00 น.

 • แจ้งผู้เข้าอบรมทุกท่าน

 • 1. เดินทางถึงสถานที่อบรม? (วศม.) ภายในเวลา 12.00 น. 6 มิ.ย. 53 (วิทยาลัยได้จัดอาหารกลางวันไว้ให้ทุกท่าน)

 • 2. ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการอบรม ดังนี้? เสาร์ที่ 12 มิ.ย. 53 จากเดิม กิจกรรมเสริมทักษะค้นคว้าด้วยตนเอง เป็น การศึกษาดูงาน

 • ประชาสัมพันธ์ เรื่อง? แบบติดตามแผนงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2553? ดาวน์โหลด

 • ประชาสัมพันธ์? เรื่อง?คู่มือการใช้งานระบบพิสุจน์ตัวตน (Authencation)?เพื่อเข้าใช้งาน Internet? ภายในวิทยาลัย ดาวน์โหลด

 • ประชาสัมพันธ์? เรื่อง? รายชื่อกลุ่มกิจกรรมวันวิสาขบูชา?????

 • ประกาศ? ขอเชิญเข้าร่วม โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาเพื่อก้าวสู่วิชาชีพพยาบาลและเข้าพบผู้ปกครองนักศึกษา? ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2553 ตั้งแต่เวลา 11.00?น. เป็นต้นไป? (ตามกำหนดการที่แนบมาพร้อมนี้)??

 • ประกาศ? เรื่อง การสรรหาผู้สมัครรับทุนการศึกษา/ฝึกอบรมดูงานสัมนา ประจำปี 2553 งวดที่ 1 (กรกฏาคม-ธันวาคม) รายละเอียด?

 • ประกาศ แบบฟอร์ม Academy ดาวน์โหลด?

 • ประกาศ ประมวลการสอนวิชาแนวคิดพื้นฐาน ทฤษฏีและกระบวนการพยาบาล ดาวน์โหลด?

 • ปฏิทินกิจกรรม ภายนอก/รายชื่อบุคลากรที่ต้องเข้าร่วมประจำปีการศึกษา 2553 ดาวน์โหลด

 • ประกาศ เรื่อง? การปรับโครงสร้างระบบสารบรรณอิเล็คโทรนิค? ตามที่วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคามได้ปรับโครงสร้างการบริหาร ประจำปี ๒๕๕๓-๒๕๕๕ เพื่อให้ระบบสารบรรณอิเล็คทรอนิคมีความสอดคล้องกับโครงสร้าง ดังนั้นงานเทคโนโลยีสารสนเทศจึงขอแจ้งให้ทุกท่านทราบว่า จะดำเนินการปรับระบบสารบรรณในวันที่ ๓-๔ พฤษภาคม ๒๕๕๓ และจะเริ่มใช้งานได้ในวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๓ จึงขอความกรุณาให้ท่านจัดเก็บไฟล์เอกสารในโพลเดอร์ของท่าง เนื่องจากระบบจะไม่เก็บข้อมูลในตำแหน่งให้ ยกเว้นรายบุคคล หากท่านมีปัญหาการใช้งาน ปรึกษาได้ที่งานเทคโนฯ โทร. ๑๐๓

 • ประกาศ?เรื่อง บัญชีมอบหมายงานในหน้าที่? ดาวน์โหลด?

 • รายชื่อผู้เข้าร่วมงานตักศิลา มหาสงกรานต์ ประจำปี 2553 ในวันที่ 13 เมษายน 2553 ณ.ถนนผดุงวิถี สี่แยกหอนาฬิกา เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป?? รายชื่อ และ กำหนดการ

??????????? ๑. ยินดีต้อนรับคณะนักศึกษาและบุคลากรซึ่งอบรม ในโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการ ? การประกันคุณภาพการศึกษาฯ? ระดับนักศึกษา? ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ?
??????????? มหาสารคาม
??????????? จำนวน ๙๐ คน ?จะมาศึกษาดูงาน เรื่อง ? กิจการพัฒนานักศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา?? ในวันพุธที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๓? นี้? ณ วิทยาลัยศรีพยาบาล
?????????? ?มหาสารคาม??????

???? ?????? ๒. เวทีประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับนักศึกษา? ในวันเสาร์ที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๓ ณ ห้องประชุมอินถวา วิทยาลัยพยาบาลศรี
??????????? มหาสารคาม??
??????????? ผู้ร่วมประชุมประกอบด้วย ตัวแทนนิสิต/นักศึกษาจากเครือข่ายสถาบันการศึกษา ในจังหวัดมหาสารคาม รวม ๖ แห่ง รวม ๕๐ คน??
 • ขอให้อาจารย์ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ วศม.ทุกคนเลือกแบบชุดผ้าไหม?
  แจ้งแบบที่ต้องการได้ที่ อ.สกาวรัตน์ /อ.แจ่มจันทร์ หรือ เลือกในป้ายประกาศที่ห้องลงชื่อ หรือตามห้องพักอาจารย์หมายเหตุ?1 เสียง 1 แบบ สำหรับผู้ชายมีแบบเดียว ภายในวันที่ 5 มีนาคม 2553?รายละเอียดคลิ๊ก?ชุดที่ 1,ชุดที่ 2
  ?????

  ???
 
ข่าวสารจาก สบช.
รายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือน
Facebook
FF
สำหรับสมาชิกดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสาร

แบบฟอร์มสำหรับอาจารย์และนักศึกษา

*อาจารย์สามารถเข้าระบบ ล็อกอิน โดยใช้ usename/password เดียวกันกับระบบ MIS*

ค่านิยม 12 ประการ
Link หน่วยงาน