- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์(รอบพิเศษ)
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัติผู้ช่วยพยาบาลรุ่นที่3
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศีกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
- รายละเอียดหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล(PN)รอบแรก

 

- ตารางการอบรมหลักสูตรเวชปฏิบัติทั่วไป(การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 24 
- ประกาศรายชื่อผู้สมัครอบรมหลักสูตรเวชปฏิบัติทั่วไปรุ่นที่ 24 (เพิ่มเติม อัฟเดท25-04-2561)
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าอบรมหลักสูตรการพยาบาลสาขาเวชปฏิบัติทั่วไป รุ่นที่ 24
- คลิกสมัครเข้าร่วมการอบรม
-ดาวน์โหลดเอกสารประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมอบรมโครงการ

 

แก้ไขล่าสุด (วันศุกร์ที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๒๑:%M น.)