กราฟเปรียบเทียบจำนวนเงินตามแผนกับจำนวนเงินที่ใช้จริง

แสดง 1 ถึง 3 จาก 3 ผลลัพธ์

เปรียบเทียบจำนวนเงินตามแผนกับจำนวนเงินที่ใช้จริง

#รหัสโครงการชื่อโตรงการหน่วยงานจำนวนเงินตามแผน(บาท)จำนวนที่ใชั(บาท)ร้อยละการใช้เงิน 
1622055โครงการ พัฒนาบุคลากร เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับพระราชบัญญัติ สถาบันพระบรมราชชนกกลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์0136,876(ไม่ได้ตั้ง)
2621004โครงการพัฒนาหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพรองรับการประกันคุณภาพกลุ่มวิชาการ0142,908(ไม่ได้ตั้ง)
3624001งานประจำกลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์1,431,63880,6185.63