กราฟเปรียบเทียบจำนวนเงินตามแผนกับจำนวนเงินที่ใช้จริงแบ่งตามหน่วยงานในวิทยาลัย

แสดง 1 ถึง 4 จาก 4 ผลลัพธ์

เปรียบเทียบจำนวนเงินตามแผนกับจำนวนเงินที่ใช้จริงแบ่งตามหน่วยงานในวิทยาลัย

#กลุ่มงานไตรมาสที่1(แผน)ไตรมาสที่1(ใช้)ไตรมาสที่2(แผน)ไตรมาสที่2(ใช้)ไตรมาสที่3(แผน)ไตรมาสที่3(ใช้)ไตรมาสที่4(แผน)ไตรมาสที่4(ใช้)จำนวนเงินตามแผน(บาท)จำนวนที่ใชั(บาท)ร้อยละการใช้เงิน 
1กลุ่มวิชาการ1040486.00414843.36852305.00455264.06446220.000.00239357.000.002,578,368953,69336.99
2กลุ่มวิจัยและบริการวิชาการ787450.002600.000.00210112.0099600.000.00499534.000.001,386,584951,40768.62
3กลุ่มกิจการนักศึกษา348600.00280201.0059600.0037555.0071420.000.00604320.000.001,083,940477,83144.08
4กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์1225910.00704849.512350482.00728141.371243058.0052250.003369675.0047500.009,668,7253,531,67236.53