- ร่าง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการเครื่องปรับอากาศ จำนวน 62 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
- ประกาศสถาบันพระบรมราชชนกเรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)

- ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)  ประจำปีงบประมาณ 2565

- ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ประจำปีงบประมาณ 2565

- ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  (ครุภัณฑ์การศึกษา)

- ประกาศรับสมัครพนักจ้างเหมาบริการ
 
- ประกาศสถาบันพระบรมราชชนก เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมเสาตอม่ออาคาร C2 วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมเสาตอม่ออาคาร C๒ วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม ตามประกาศ สถาบันพระบรมราชชนก

ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมเสาตอม่ออาคาร C๒ วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม ตามประกาศ สถาบันพระบรมราชชนก

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมหอพัก วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) (งบลงทุน)