- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ (ครั้งที่1)
- ลิ้งสมัครงานออนไลน์ พนักงานกระทรวงสารธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปและตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ

- ประกาศเพิ่มเติมรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแน่งนักจัดการงานทั่วไปและตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ

- ประกาศรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป และตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ

- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสารธารณสุขทั่วไป

- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่1 (ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป)

- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ

- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่1(จ้างเหมาบริการ)

- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ ความสามรถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่1(ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป)