- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานสารธารณสุขทั่วไปตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป
- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในดำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป

- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป

- ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาหรือเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสารธารณสุขทั่วไป

- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

- ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อรับโอนย้าย ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป

- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับย้ายโอน ข้าราชการลงตำแหน่งว่าง ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป